Elektroniczny Rekord Pacjenta (EHR), bez pielęgniarek ?
06.12.2013.

Seminarium

27 listopada 2013 r. odbyło się w Łodzi seminarium w ramach projektu EHR-Qtn: "Wdrażanie systemów elektronicznego rekordu pacjenta i dokumentacji medycznej - doświadczenia, wyzwania dla sektora ochrony zdrowia w Polsce". PTP Oddział w Łodzi reprezentowała dr Dorota Kilańska, która w dyskusji przedstawiła prace nad dokumentacją pielęgniarską. Prezentacje z seminarium:

  1. Projekt EHR-Qtn - wprowadzenie - Rafał Zdrajkowski

  2. Stan wdrażania internetowego konta pacjenta.

  3. Stan wdrażania internetowego konta pacjenta jako integralnego komponentu projektu P1 - Marta Brożyna

  4. Stan przygotowań do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej - perspektywa CSIOZ - Paweł Pierzchała

  5. Rozwiązania w zakresie e-Zdrowia - Województwo Kujawsko-Pomorskie

  6. Elektroniczny rekord pacjenta w województwie dolnośląskim - projekt "Dolnośląskie E-Zdrowie" - Mariusz Wereszczyński

  7. Doświadczenia we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej - perspektywa placówki opieki zdrowotnej- Jarosław Boryń

  8. Doświadczenia we wdrażaniu EDM - perspektywa placówki służby zdrowia. Inwestycje w infrastrukturę - Marcin Lenarczyk

  9. Architektura dokumentacji pielęgniarskiej - dr n. o zdr. Dorota Kilańska