Warszaty ICNP (R) w Poznaniu
18.11.2013.
W dniu 7 listopada 2013 r. w Uniwersyteckim Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu miały miejsce warsztaty dotyczące realizacji diagnoz pielęgniarskich z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (International Classification of Nursing Practice - ICNP), które poprowadziła pani dr n. o zdr. Dorota Kilańska Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) Koordynator ICNP® w Polsce, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Oddział w Łodzi, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Organizatorem spotkania było Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu UMP. W kursie udział wzięło 14 pielęgniarek i 1 pielęgniarz. Celem szkolenia było zapoznanie z ideą projektu ICNP, który wynika z konieczności stosowania narzędzi teleinformatycznych w opiece zdrowotnej.  

            Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej jest tworzona i rozwijana od 1989 r. ICNP służy ujednoliceniu używanej terminologii dla opisywania praktyki pielęgniarskiej. W celu stworzenia procesu pielęgnowania wykorzystuje się model 7-osiowy ICNP zawierający oś: przedmiot, osąd, działanie, klient, lokalizacja, środki i czas.

            Uczestnicy zajęć praktycznych zapoznali się z postulatami dotyczącymi stosowania ICNP w codziennej praktyce, nauce, kształceniu, zarządzaniu oraz doskonaleniu zawodowym. Dzięki szkoleniu można było przećwiczyć na stanowiskach komputerowych nowoczesne narządzie profesjonalnej opieki, które pozwala na dokumentowanie interoperacyjne.

            Prowadząca w przejrzysty sposób wyjaśniła zasady działania projektu ICNP, który będzie odgrywał coraz większą rolę w życiu zawodowym społeczności pielęgniarskiej. Skuteczne wykorzystanie tego projektu zależeć będzie od komputeryzacji stanowisk pracy pielęgniarek, co także będzie wymagać szkoleń profesjonalnych dawców opieki.             Wprowadzenie ICNP do ogólnego systemu informatycznego skróci czas przeznaczony na wypełnianie dokumentacji medycznej, wydłuży czas odpowiedniej opieki nad pacjentem, zapewni ciągłość wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz bezpieczeństwo pacjenta, a także umożliwi ocenę wpływu jakości opieki pielęgniarskiej na efektywność leczenia, co znacznie wpływa na koszty. Wspólna terminologia ICNP pozwala na identyfikację szczególnego wkładu pielęgniarki w pracę multidyscyplinarnego zespołu opieki zdrowotnej oraz wycenę świadczeń pielęgniarskich.

 

mgr Anna Kosicka