Trzecie spotkanie w Paryżu - Projekt LdV
18.11.2013.

INFORMACJA PRASOWA 20 Pażdziernika 2013

Image Image

W Paryżu odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci „Poprawa innowacyjności w edukacji
i szkoleniach personelu medycznego
 w Europie”

Już po raz trzeci spotkali się partnerzy projektu międzynarodowej mobilności Leonardo da Vinci w celu przedyskutowania kwestii innowacji w edukacji i szkoleniach personelu medycznego. Wyniki prac nad tym zagadnieniem znajdą się w dokumencie, który stanowić będzie efekt końcowy projektu.

Spotkanie miało miejsce w Paryżu. Pierwsza część spotkania odbyła się w siedzibie Ilumens – Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Rene Descartes. Celem tej części spotkania było zapoznanie się z działalnością centrum, które zostało otwarte w czerwcu tego roku oraz przedyskutowanie możliwości symulacji medycznej w kształceniu przed i podyplomowym pielęgniarek.

Druga część spotkania odbyła się w Ambasadzie Czeskiej, gdzie Stephen Wanless i Maxine Lintern z Birmingham City University zaprezentowali możliwości vibrating haptic suit – „wibrujący garnitur”, który za pomocą lekko nieprzyjemnych wibracji przypomina pielęgniarkom o niewłaściwej postawie podczas przemieszczania pacjentów. Garnitur składa się z czujników, które są połączone za pomocą kabli, jest noszony na klatce piersiowej monitorując położenie użytkownika. Jeśli użytkownik zajmuje pozycję, która może wiązać się z ryzykiem urazów układu mięśniowo-szkieletowego, czujniki wibrują przekazując informację mięśniom pleców, aby powróciły do pozycji "neutralnej".

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podczas spotkania reprezentowała dr Beata Dobrowolska, członek ZG PTP oraz mgr Katarzyna Trzpiel, przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego PTP. Kolejne spotkanie grupy projektowej zostało zaplanowane na początek 2014 roku. Ponieważ nasi zagraniczni partnerzy są żywo zainteresowani procesem kształcenia pielęgniarek w Polsce, na miejsce kolejnego spotkania zaproponowano Kraków.