Stanowisko konsultantów krajowych dot. Klasyfikacji ICNP (R)
12.10.2013.

11 września 2013 r. Konsultanci Krajowi, członkowie Rady ds. e-zdrowia w Pielęgniarstwie wydali stanowisko, poparte przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego.

Stanowisko konsultantów Krajowych  w dziedzinie:  Pielęgniarstwa   Onkologicznego Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, Pielęgniarstwa Rodzinnego; Pielęgniarstwa Pediatrycznego; Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej; Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  w sprawie stosowania Klasyfikacji ICNP ® w praktyce kliniczne

Dostępne na stronie >>>