Badanie ankietowe wśród pielęgniarek po 50. r.ż.
08.10.2013.
Badanie ankietowePoczucie zdrowia i satysfakcji  z pracy zawodowej
u
pielęgniarek/pielęgniarzy po 50. roku życia 

Wobec wydłużonego obecnie okresu pracy do 67 roku życia, w tym dla pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu pragnęli poznać odczucia wobec własnego zdrowia i satysfakcji z pracy zawodowej
u pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy aktywni zawodowo i którzy obecnie ukończyli 50 lat. W tym celu zaprojektowano kwestionariusz własnego autorstwa. Badania przeprowadzono

w okresie luty-kwiecień 2013r. w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

 

mgr Wojciech Kapała, mgr Barbara Majkowska,

Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

   

Wyniki badań pokazują, że w grupie ankietowanych pielęgniarek po 50. roku życia (22 proc.) nie uważa się za osobę zdrową, (57 proc.) cierpi na jakąś chorobę przewlekłą, zaś z niespełna z połowy badanych (38 proc.) musi z tego tytułu przyjmować na stałe zlecone leki.

Największą grupą chorób jaką podają badane pielęgniarki to schorzenia narządu ruchu (20 proc.), w tym  dominuje dyskopatia, zwyrodnienia stawów, bóle mięśni i stawów oraz choroby  układu krążenia (15 proc.), w tym dominuje nadciśnienie tętnicze. Z powodu chorób przewlekłych każdego roku (44 proc.)  przebywa na zwolnieniu lekarskim od jednego tygodnia do jednego miesiąca. 2/3 badanych pielęgniarek (71 proc.) ocenia, że stan ich zdrowia utrudnia wykonywania niektórych czynności w pracy zawodowej. Jako główne podają przykłady utrudnionego wraz z wiekiem podnoszenia i transportowania chorych, trudności w zmianie pozycji ułożenia pacjenta w łóżku.

92 proc. badanych pielęgniarek miewa uczucie wyczerpania/zmęczenia w pracy, z czego 33 proc. każdego dnia w pracy, zaś 48 proc. co najmniej raz w tygodniu.

 

mgr Wojciech Kapała, mgr Barbara Majkowska,

Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

Koło PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego
 im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu