Zjazd Delegatów w Szczecinie
30.09.2013.

Zgodnie z harmonogramem wyborczym w dniu 30 września 2013 roku w siedzibie Oddziału PTP w Szczecinie odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.

Szczegółowe sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawiła Przewodnicząca Bożena Gorzkowicz. Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Szczecinie liczy 47 członków, pracujących w 3 kołach: kole PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu PUM, kole PTP przy Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz kole PTP w Koszalinie. Członkowie oddziału PTP w Szczecinie biorą czynny udział m.in. w tworzeniu i opiniowaniu programów kształcenia przed- i podyplomowego pielęgniarek i położnych, organizują konferencje, wykłady, konkursy, gromadzą dokumentację dotyczącą zawodu, jego historii, prowadzą projekty badawcze oraz aktywnie uczestniczą we współpracy międzynarodowej Towarzystwa.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi przeprowadzono wybory władz Oddziału PTP w Szczecinie oraz delegata na XVI Zjazd Delegatów. Członkowie Zarządu Oddziału: Katarzyna Kęcka, Renata Pęciak, Zygmunt Sitko, Marzanna Stanisławska, Małgorzata Starczewska, Edyta Tracz, Ewa Zamojska-Kościów. Członkowie Komisji Rewizyjnej: Danuta Kunecka, Bogumiła Aziewicz-Gabis, Renata Robaszkiewicz-Baukaz. Przewodniczącą Oddziału PTP w Szczecinie na drugą kadencję została wybrana Bożena Gorzkowicz, delegatem na Zjazd Krajowy PTP została Danuta Kunecka.

Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia i sukcesów w pracy na rzecz środowiska pielęgniarskiego.