Single Market Month 2013
30.09.2013.

Pragnę poinformować, że jeden z tematów spośród zaproponowanych i przedyskutowanych w grupie uczestników panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Oddział PTP w Szczecinie w dn. 04 września 2013 roku, dotyczący: "Wprowadzenia Europejskiej Karty Zawodowej jako metody ułatwiającej dostęp do europejskiego runku pracy dla polskich pielęgniarek" został wskazany do debaty międzynarodowej, w ramach Miesiąca  Rynku Wewnętrznego - Single Market Month (23.09 - 23.10.2013) w panelu "Pomysły dla pracy - Ideas for jobs".

Relacja z Debaty 04.09.2013r.