Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Zmarła mgr. Irena Kosobudzka - Starzec 
Aktualności - Pożegnania
29.11.2019.
28 listopada 2019 r. zmarła mgr. Irena Kosobudzka - Starzec
przewodnicząca ZG PTP w latach 1987-1990 zasłużona pielęgniarka, współtwórczyni Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.  Od początku istnienia tej organizacji (1957 r.) była aktywnym jej członkiem.

W latach 1959-1983 wchodziła w skład Zarządu Głównego. Od 1977-1983 przewodniczyła Komisji Adaptacji Zawodowej Pielęgniarek przy ZG PTP. Na IX Krajowym Zjeździe Delegatów PTP została wybrana przewodniczącą Zarządu Głównego. Podejmowała wiele trudnych inicjatyw mających na celu podniesienie rangi zawodu. W tym okresie został opracowany i przekazany do Sejmu projekt ustawy o samorządzie pielęgniarek. Zawsze żywo zainteresowana sprawami pielęgniarek i położnych. Przyczyniła się do powstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Uczestniczyła w konferencjach, obchodach rocznicowych i spotkaniach poświęconych rozwiązywaniu problemów zawodowych. W 1965r. reprezentowała PTP na Kongresie Międzynarodowej Rady Pielęgniarek we Frankfurcie nad Menem. Wchodziła w skład kadry kierowniczej i była aktywnym członkiem wielu organizacji mających wpływ na rozwój zawodu i warunki socjalne pielęgniarek i położnych: ZG PCK, ZG Ligi Kobiet, ZG ZZPSZ , w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej na stanowisku starszego radcy w Departamencie Średnich Szkół Medycznych 1963 - 1967; wchodziła w skład Rady MON do spraw socjalnych i problemów bytowych cywilnych pracowników Służby Zdrowia 1973 - 1980.

W latach 1963-1985 pełniła funkcję Redaktora Naczelnego miesięcznika „Pielęgniarka i Położna”. Jest autorką wielu artykułów i publikacji. Nie szczędziła sił w działalności społecznej. Z ramienia PCK uczestniczyła w transporcie dzieci Greckich z Polski do Jugosławii, a po regionalnej klęsce powodzi przewoziła grupę dzieci polskich na okresowy  pobyt w Szwajcarii. Niemal do końca swojego życia była czynnym członkiem PTP, działała w Oddziale Mazowieckim w Kole Seniorek.   

Za swą wieloletnią, pełną poświęceń pracę została odznaczona m.in.: Srebrnym Krzyżem  Zasługi (1954 r.); Za wzorową pracę w służbie zdrowia (1956 r.); Złotą Odznaką Honorową PCK I stopnia (1971 r.); Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju (1972 r.); Odznaką Honorową PTP (1974 r. ); Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1977 r.); Za Zasługi dla Warszawy – Złota Syrenka (1985 r.).

 Pani Ireno, dziękujemy za to piękne, pracowite życie i troskę o pielęgniarstwo.

Prezes i Zarząd Główny

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 

Pogrzeb Ireny Kosobudzkiej - Starzec odbędzie się 06 grudnia 2019 r. o godz. 10.30 na Cmentarzu Bródnowskim (kościół murowany).

 
Konkurs na Wolontariat PTP
Aktualności - Najnowsze Informacje
08.11.2019.

Warszawa, dnia 30.10.2019

Wolontariat informacja

Konkurs na Wolontariat na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ogłasza Konkurs na realizację Wolontariatu na rzecz naszego Towarzystwa. Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy
z osobami które są otwarte na współpracę w podejmowaniu działań mających na celu rozwój pielęgniarstwa i promocje działalności naszego Towarzystwa.

Podstawowe wymagania dla kandydatów:

  1. Przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie powierzonych zadań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.
  2. Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
  3. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
  4. Dyspozycyjność stała w wymiarze co najmniej 6 godzin tygodniowo.  

Charakterystyka zadań dla Wolontariuszy PTP:

  1. Współpraca z Prezesem ZG w zakresie rozwoju współpracy z partnerami zagranicznymi.
  2. Działania w zakresie wzmocnienia aktywności PTP w mediach społecznościowych oraz komunikacji internetowej.
  3. Rozwój współpracy z partnerami organizacyjnymi PTP, w zakresie przygotowywania propozycji zmian w obszarze pielęgniarstwa.

Informacje dodatkowe:

Wolontariat może być realizowany poza siedzibą Zarządu Głównego, w ścisłej współpracy z osobą odpowiedzialną za Wolontariusza, będącą członkiem Zarządu Głównego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie pocztą mailową listu motywacyjnego oraz CV
 na adres Biura Zarządu Głównego PTP: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Przyjmowanie ofert do dnia 30 listopada 2019.

 

                                                                                dr Grażyna Wójcik

                                                                                           Prezes

                                                                      Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

 
Nowy Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Nauk o Zdrowiu UWM
Aktualności - Najnowsze Informacje
16.10.2019.
Image Image

Mamy zaszczyt poinformować,
że zgodnie z Decyzją Nr 112/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego,
Pani dr n. med. Ewa Kupcewicz,
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego,
została od 1 października 2019 roku powołana do pełnienia funkcji kierowniczej Prodziekana ds. rozwoju
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W imieniu wszystkich członków Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje.
Dr Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

 
Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę dot. Pielęgniarstwa i Położnictwa
Aktualności - Najnowsze Informacje
16.10.2019.

Z radością informujemy, że w dniu wczorajszym ( 15.10.2019 r. ) Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem etapów prac zainicjowanych w 2018 r.).

Będzie ona podstawą do dalszych działań na rzecz pielęgniarstwa.

https://www.politykazdrowotna.com/50532,rm-przyjela-wieloletnia-strategie-na-rzecz-pielegniarstwa-i-poloznictwa

 
XV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku
PTP - Piel Roku
12.10.2019.

XV edycja Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku

temat przewodni:

Innowacje Roku 2019
w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej

Komunikat I, 10 października 2019

Zapraszamy wszystkie zespoły pielęgniarskie,
które wdrożyły w 2019 r. innowacyjne zmiany w praktyce lub organizacji świadczeń
zdrowotnych mające na celu poprawę jakości opieki pielęgniarskiej
do podzielenia się swoimi sukcesami i przystąpienia do Konkursu
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019

Formularz zgłoszenia
Ogłoszenie KPR 2019
Regulamin KPR 2019

Pielęgniarka Roku
Czytaj
 
50-lecie akademickiego kształcenia pielęgniarek w Lublinie
Aktualności - Lublin
30.09.2019.

Zaszczytne wyróżnienie dla ZG PTP

W dniach 12-14 września w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra”. Konferencja towarzyszyła obchodom Jubileuszu 50-lecia Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek w Polsce. Podczas uroczystej Sesji Inauguracyjnej

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w dowód uznania za wkład  
i zaangażowanie w rozwój akademickiego kształcenia pielęgniarek w Polsce,

został uhonorowany

Medalem 50-lecia Akademickiego Kształcenia Pielęgniarek

Człowiek jest tyle wart, ile pomaga drugiemu"
Jan Paweł II

Galeria zdjęć

gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1
 
Stanowisko w sprawie funkcjonowania SOR
Aktualności - Najnowsze Informacje
14.08.2019.

W związku z przyjętym przez rząd nowym Rozporządzeniem w sprawie funkcjonowania SOR, w okresie lipca 2019 w MZ odbyły się dwa spotkania podczas których dyskutowano powyższą problematykę. Poniżej prezentujemy informacje w sprawie ustaleń z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w temacie zatrudniania ratowników medycznych i pielęgniarek ratunkowych oraz najnowszych zmian legislacyjnych dotyczących SOR- wyrażoną we wspólnym stanowisku trzech organizacji: NRPiP, OZZPiP oraz PTP z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Stanowisko w sprawie funkcjonowania SOR.

 
Informacje dotyczące ZG oraz Kongresu ICN
Aktualności - Najnowsze Informacje
14.08.2019.

W ostatnich miesiącach bardzo dużo dzieje się w obszarze polityki państwa i nowych działań na rzecz pielęgniarstwa.

W załączeniu przedstawiamy syntetyczne informacje dotyczące działań Zarządu Głównego, a także sprawozdanie z Kongresu ICN, który odbył się w Singapurze.

Informacje dotyczące działań Zarządu Głównego

Sprawozdanie z Posiedzenia Narodowych Reprezentantów (CNR – Council of National Representatives), Singapur 25-27 czerwca, 2019.

Sprawozdanie z Kongresu ICN w Singapurze

 
Finał XIV KPP Roku 2018 - streszczenia projektów konkursowych
PTP - Piel Roku
18.06.2019.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie treścią projektów, które zostały zakwalifikowane do Finału XIV Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018 "Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej", za zgodą Autorów udostępniamy Państwu streszczenia projektów konkursowych wraz z danymi kontaktowymi do ich liderów. Mamy nadzieję, że tematyka wdrożonych innowacji zainspiruje Państwa do podejmowania odważnych przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości we własnych organizacjach. Pielęgniarka Roku

dr Grażyna Wójcik, Prezes ZG PTP

Alicja Nowik - Akademia diabetyka

Beata Nowak - Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem z wadą letalną

Dorota Zych - Przywracanie integralności skóry u osób z raną przewlekłą.

Lucyna Tomaszek - Ocena natężenia bólu pooperacyjnego metodą "trzech kroków"

Małgorzata Gdesz- Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności

Joanna Płóciennik - Węwnątrzoddziałowy zespół ds. monitorowania i leczenia bólu.

 
Galeria zdjęć z gali Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018
PTP - Piel Roku
21.05.2019.

Galeria zdjęć

gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1gallery1
gallery1gallery1gallery1 

Zdjęcia: Ewelina Białek i Stanisław Sadowski

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 138