Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek Drukuj Email
14.06.2013.

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek
European Federation of Nurses Assotiation

  www.efnweb.org

Federacja jest autonomiczną i niezależną od innych międzynarodową organizacją i będzie kontynuować bliską współpracę z MRP. Zadaniem Federacji jest zwiększać znaczenie pielęgniarstwa w Unii Europejskiej. Uznana przez Komisję Unii Europejskiej za oficjalne przedstawicielstwo pielęgniarek, ma swoją stałą siedzibę w Brukseli. Przedstawiciel Federacji jest stałym konsultantem w Radzie Europy. Jest kontynuatorką Stałego Komitetu Pielęgniarek Unii Europejskiej (Standing Committee of Nurses of the European Union PCN), który powstał w 1971 roku.

Zgodnie z nową konstytucją uchwaloną w 2002 roku cele Europejskiej Federacji przedstawiają się następująco:

  1. studiować i podejmować działania na rzecz zdrowia populacji państw Unii Europejskiej i całej Europy oraz pielęgniarstwa jako zawodu

  2. dostarczać uaktualnianych informacji o pielęgniarstwie jako profesji członków Unii Europejskiej i całej Europy, oraz powiadamiać europejskie instytucje i krajowe stowarzyszenia o takiej informacji

  3. prezentować opinie i rekomendować wszystkie sprawy poprzez swoje kompetencje w instytucjach Unii Europejskiej i całej Europy, podejmować i rozważać wszelkie działania uznawane za właściwe dla zapewnienia ich realizacji zgodnie z planem

  4. kontaktować się i współpracować z innymi organizacjami reprezentującymi pracowników opieki zdrowotnej w Europie

  5. zapewnić, że pielęgniarki i pielęgniarstwo są w centrum formułowania polityki społecznej i zdrowotnej, co będzie miało swoje odniesienie w Unii Europejskiej i Europie

  6. wspierać i ułatwiać równy dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej i Europie

  7. zwiększać swoją reprezentację w Unii Europejskiej i Europie, rozwijać swoją rolę bycia organizacją "pomostem" między stowarzyszeniami pielęgniarek a podejmującymi decyzje w Europie


Za punkt wyjścia wszystkich swoich działań Federacja przyjmuje uniwersalne wartości pielęgniarstwa. Obszary zainteresowań, oprócz zadań merytorycznych, to łączenie celów naukowych i edukacyjnych, które obejmują: kształcenie, zdrowie publiczne, warunki pracy oraz liczba pielęgniarek, standardy kształcenia i opieki pielęgniarskiej, zdrowie psychiczne (Europa bez hałasu), uznawanie dyplomów w zjednoczonej Europie.

Z chwilą przyjęcia nowych członków do Unii Europejskiej doszły takie zagadnienia jak: możliwości zatrudniania pielęgniarek w krajach UE, trudności przy rekrutacji kandydatów do zawodu pielęgniarskiego. Z badań wynika, iż radykalnie zmniejsza się liczba kandydatek do zawodu pielęgniarskiego, co grozi w krótkim czasie kryzysem w opiece zdrowotnej, dyskutowano nad kształceniem pielęgniarek oraz co zrobić dla zwiększenia liczby pielęgniarek w Europie. W przygotowaniu jest raport, który uwzględni zasady współpracy z krajowymi stowarzyszeniami pielęgniarek w zakresie przemieszczania się pielęgniarek w krajach UE oraz działania zmierzające do większego zainteresowania się wyborem zawodu pielęgniarki i położnej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentowane było w pracach tego gremium, początkowo w roli obserwatora, póĄniej członka (jeszcze przed przyjęciem Polski do UE). Obserwowane jest duże zainteresowanie sytuacją i stanem pielęgniarstwa w Polsce jak również działalnością PTP, tak wśród członków EFN (PCN) jak i uczestników spotkań.

PTP w pracach EFN(PCN) reprezentowały: Irena Wrońska, Barbara Janus, Jolanta Górajek-Jóźwik, Teresa Grzywna, Grażyna Nowak-Starz, Kazimiera Zahradniczek, Elżbieta Chróścicka od 2006 roku Lucyna Płaszewska-Żywko (Kraków).

 W XV Kadencji Towarzystwa (2009 - 2013)  PTP reprezentują:

 

mgr Dorota Kilańska (prezes ZG PTP 2009-2012)  od 2012 r. czlonek Executive Committee European Federation of Nurses Association odpowiedzialna za Proffessional Committee  http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=735&Itemid=63

 

dr n med Maria Cisek (2009 - 2012 z-ca reprezentanta ZG PTP) od 2012 r. reprezentant ZG PTP

dr n hum Beata Dobrowolska (2011 - do nadal członek wpierający)

 W 2011 r. w Polsce po raz pierwszy od 40 lat mialo miejsce posiedzenie EFN więcej 

http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/EFN_IP_95_posiedzenie_6_7_10_2011.pdf

Posiedzenie poprzedzała Europejska Debata http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=63

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »