Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Przekazanie zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Drukuj Email
09.12.2012.

Dnia 5 grudnia 2012 roku odbyła się uroczystość przekazania zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa - Głównej Komisji Historycznej przy ZG PTP. 

Przewodnicząca GKH mgr Krystyna Wolska-Lipiec serdecznie powitała zgromadzonych gości, a w szczególności gości honorowych – reprezentantki Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, Panie: Stefanię Hoch, Anielę Jabłkowską – Sochańską, Danutę Nemec i Wandę Leśniewską. Swoją obecnością zaszczyciły nas przedstawicielki Zarządu Głównego PTP: dr Maria Cisek i mgr Grażyna Wysiadecka. Godnym podkreślenia jest też fakt, że w uroczystości uczestniczyła młodzież – studentki I roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nie zabrakło oczywiście członków GKH, którzy dołożyli wielu starań w przygotowanie tak ważnego wydarzenia. Mgr Krystyna Wolska – Lipiec chcąc przybliżyć historię Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, przygotowała bardzo ciekawą prezentację. Do przekazu wykorzystała zasoby Wirtualnego Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego, co było dobrą okazją do promocji WMPP, szczególnie wśród młodego pokolenia pielęgniarek. Zainteresowanie tematem było bardzo duże. Przybliżenie początków profesjonalizacji zawodu, historii szkoły i ludzi z nią związanych, ukazanie ideologii i systemu wartości utrwalonych na broszce szkoły wzbudziło w uczestnikach pozytywne emocje. Atmosfera życzliwości i ciepła sprzyjała szczerej dyskusji oraz wymianie myśli. Niezwykle cenne okazało się przesłanie naszych Nestorek kierowane do młodszego pokolenia, w którym podkreślono główną zasadę pielęgniarstwa „Salus aegroti suprema lex”. Poruszono też między innymi kwestię właściwego doboru kandydatek do zawodu, a także kadry dydaktycznej. W dalszej części spotkania były podziękowania i dyplomy, Absolwentki WSP zostały uhonorowane serduszkami ICN, które wręczyła Pani Prezes PTP wraz z Przewodniczącą GKH. Szczególne wyrazy uznania skierowano do Pani Anieli Jabłkowskiej – Sochańskiej – Archiwistki Koła Absolwentek WSP, za wieloletni trud w pieczołowitym gromadzeniu, opracowywaniu i przechowywaniu materiałów archiwalnych. Po krótkiej przerwie na poczęstunek przystąpiono do podpisania spisu zdawczo- odbiorczego akt Koła Absolwentek WSP. W imieniu Komisji Historycznej protokół podpisały Krystyna Wolska – Lipiec i Jadwiga Gnich. Na zakończenie wszyscy zebrani udali się do pomieszczenia Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego, gdzie nastąpił kolejny etap przekazania zbiorów. Wydarzenie to stanowi bardzo ważny etap w działalności Komisji Historycznej i Centralnego Archiwum Pielęgniarstwa Polskiego przy ZG PTP, ponieważ staliśmy się prawnymi spadkobiercami materiałów historycznych jednej z pierwszych polskich szkół pielęgniarstwa. To zaszczyt, ale także ogromna odpowiedzialność. Powierzono nam bowiem cały dorobek tak starannie chroniony i przechowywany, a wraz z nim nadzieję, że jesteśmy godnymi następcami. W imieniu całej Komisji Historycznej jeszcze raz składamy najserdeczniejsze podziękowania Absolwentkom Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. Dziękujemy też Zarządowi Głównemu, studentkom. I na koniec szczególne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Hotelu Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych za życzliwość, przychylność oraz udostępnienie lokalu na zorganizowanie tej uroczystości.

Jadwiga Gnich

 

Przekazanie zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.Przekazanie zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.Przekazanie zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.Przekazanie zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.
Przekazanie zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.Przekazanie zbiorów archiwum Koła Absolwentek Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa.  
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »