Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcj "Tylko m鎩 brat m闚i do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca si do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Ko這 PTP przy UM w υdzi Drukuj Email
19.11.2012.

Powstanie  i dzia豉lno嗆  Ko豉 PTP przy Uniwersytecie  Medycznym w υdzi.

   

Ko這 PTP przy Uniwersytecie medycznym w υdzi powsta這 w 2005 r. z inicjatywy mgr Doroty Kila雟kiej.

Nie by這by to mo磧iwe, gdyby nie przyzwolenie i zaanga穎wanie Kierownika Katedry Piel璕niarstwa dr Jolanty Gli雟kiej. W pierwszym okresie do Ko豉 zapisa豉 si wi瘯szo嗆 nauczycieli akademickich pracuj帷ych w Oddziale Piel璕niarstwa i Po這積ictwa Wydzia逝 Lekarskiego.

W wyniku wyborów pierwsz przewodnicz帷 Ko豉 zosta豉 mgr Ma貪orzata Lewandowska, a w sk豉d zarz康u wesz造 Beata Brosowska (Sekretarz), Beata Kunikowska (Skarbnik), Luiza Ko這dziejczyk- Zwierzy雟ka (cz這nek Zarz康u).

W tym czasie kolo liczy這 25 cz這nków, wszyscy byli nauczycielami akademickimi Katedry Nauczania Piel璕niarstwa.

Celem powo豉nia Ko豉 by豉 ch耩 pracy na rzecz zawodu w strukturach uczelni, poznawanie historii piel璕niarstwa, rozwijanie dzia豉lno軼i naukowej, prezentowanie prac naukowych, organizowanie szkole z zakresu tematów, które podnosz jako嗆 pracy piel璕niarki oraz spotka z nestorkami piel璕niarstwa. W pierwszej kadencji odby這 si kilka spotka na których prowadzone by造 szkolenia, mieli鄉y mo磧iwo嗆 poznania nurtów w piel璕niarstwie 鈍iatowym.

 

W pierwszej kadencji (2005-2009) odby這 si wiele spotka i szkole dla cz這nków Ko豉 PTP, m.in.:

-        20 marca 2006 r. szkolenie "Profilaktyka i leczenie odle篡n"

-        15 maja 2006 r. szkolenie "Ekonomiczne aspekty leczenia ran"

-        3 listopada 2006 r. Konferencja Oddzia逝 PTP w υdzi - wyk豉d „Wp造w obsad piel璕niarskich na bezpiecze雟two pacjentów” D. Kila雟ka, mgr Ma貪orzata Lewandowska i mgr Beata Kunikowska „Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów”;

-        23-25 pa寮ziernika 2006 r. Konferencja Warsztatowa „Rozwi您ywanie problemów dla poprawy zdrowia – inicjatywa piel璕niarska” ód , przygotowana przy wspó逝dziale Ko豉, w której tak瞠 uczestniczyli przedstawiciele Ko豉 PTP przy UM w υdzi;

-        2006 r. wspó逍raca z OIPiP w υdzi, podpisanie umowy na sfinansowanie t逝maczenia ICNP ® Wersji 1.0,

-        2006 r. szkolenia za zakresu bezpiecznego przemieszczania i podnoszenia pacjentów.

-        od 2007 r. dr Ewa Borowiak, pe軟i豉 funkcj opiekuna Ko豉 Studenckiego przy ZG PTP (Uchwa豉 ZG PTP nr 55/XIV/2007);

Od 2006 r. dr Jolanta Gli雟ka, dr Ewa Borowiak s cz這nkami Rady Naukowej czasopisma PTP „Problemy Piel璕niarstwa”, dr Ewa Borowiak reprezentowa豉 Ko這 w Radzie Naukowej PTP w latach 2006 – 2009.

Od 2007 r. dr Jolanta Gli雟ka, mgr Beata Brosowska i mgr Ma貪orzata Lewandowska oraz mgr Dorota Kila雟ka czynnie uczestniczy造 w t逝maczeniu pierwszej wersji Mi璠zynarodowej Klasyfikacji Praktyki Piel璕niarskiej ICNP ® jako cz這nkowie Zespo逝 ds. ICNP ® przy ZG PTP, prace te kontynuowane s nadal. Gda雟k 2008

Zdj璚ie Zdj璚ie

Warszawa 2008-2009

Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie

W 2008 r. (18 pa寮ziernika) odby造 si warsztaty szkoleniowe z zakresu podnoszenia i przemieszczania pacjentów dla piel璕niarek "Bezpieczne podnoszenie i przemieszczanie pacjentów w teorii i praktyce", cz這nkowie Kola by赧 wspó這rganizatorami spotkania, D. Kila雟ka wyglosi豉 referat "Bezpieczny Pacjent. Bezpieczna Piel璕niarka.

Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie

W 2009 r. Kole瘸nki uczestniczy造 w organizacji Konferencji dot. ICNP ®, której gównym organizatorem by ZG PTP w Warszawie „Mi璠zynarodowa Klasyfikacja Praktyki Piel璕niarskiej® jako narz璠zie profesjonalnej opieki” (International Classification for Nursing Practice® as Professional Health Care Tool). Uczestniczy造 tak瞠 w warsztatach dla Trenerów ICNP ® .

Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie

    

Od 2006 r. dzi瘯i wspó逍racy z dr Ew Borowiak ZG PTP organizowa warsztaty z badania fizykalnego, które odbywa造 si w ramach „Letniej Szko造 dla Piel璕niarek” w Supra郵u.

Zdj璚ie  Zdj璚ie


     

Z okazji 50 lat PTP w υdzi (17.05.2009 r.) mia這 miejsce wyst徙ienie „Rola PTP w kszta速owaniu postaw zawodowych” (D. Kila雟ka) oraz dr n med. Ewy Borowiak

W styczniu 2009 r. zosta這 zorganizowane w OIPiP w υdzi spotkanie po鈍i璚one bezpiecznym warunkom pracy piel璕niarek, podczas którego zaproszone piel璕niarki wys逝cha造 wyst徙ie dotycz帷ych „Bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów” (mgr M. Lewandowska, mgr B. Kunikowska), „Mi璠zynarodowej Klasyfikacji Praktyki Piel璕niarskiej (ICNP ®)” (mgr D. Kila雟ka) oraz nt badania fizykalnego w praktyce – referat by prezentowany przez dr n med. Ew Borowiak. Organizatorem spotkania by Zarz康 Ko豉 PTP przy UM w υdzi.


Obecnie Ko這 PTP przy UM liczy 19 cz這nków, przewodnicz帷 Ko豉 od 2010 r. jest mgr Beata Kunikowska.

W鈔ód dzia豉 Ko豉 w ostatnim okresie nale篡 wymieni m.in. zorganizowanie szkole dla cz這nków PTP na temat „Nowoczesne opatrunki i leczenie ran”  (2006 r.) i  „Bezpieczne podawanie leków drog do篡ln. Nowo軼i w kaniulacji 篡” (2011 r.)

 Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie

   

Bardzo ciekawe spotkanie odby這 si  dr n. hum. Barbar Dobrowolsk nasza wspania陰 nestork, która opowiada豉 o pocz徠kach piel璕niarstwa akademickiego w Polsce i zaanga穎waniu PTP  w powo豉nie kszta販enia piel璕niarek w systemie wy窺zych studiów w Lublinie.

 

Wa積ym wydarzeniem nie tylko w historii Ko豉 ale i piel璕niarstwa w Polsce by這 spotkanie z

 Dyrektorem Wykonawczym Mi璠zynarodowej Rady Piel璕niarek  - dr Davidem Bentonem.

Spotkanie po陰czone z wyk豉dem mia這 miejsce w dniu  3 czerwca 2011 r. z okazji Mi璠zynarodowego Dnia Piel璕niarek m.in.  dla cz這nków PTP i studentów Kierunku Piel璕niarstwo Oddzia逝 Piel璕niarstwa i Po這積ictwa UM w υdzi, go軼ili鄉y tak瞠 kole瘸nki i kolegów z jednostek ochrony zdrowia w υdzi i województwie.

Dyrektor ICN w swoim wyk豉dzie nawi您a do has豉 Mi璠zynarodowego Dnia Piel璕niarek w 2011 r. – Niwelowanie ró積ic i zwi瘯szenie równowagi w dost瘼ie do opieki medycznej”, wyk豉d, którego wys逝chali鄉y pokazywa wizj rozwoju piel璕niarstwa na 鈍iecie.

Zdj璚ie Zdj璚ie

Spotkaniu towarzyszy豉 promocja ksi捫ki „Uwagi o piel璕niarstwie. Profesjonalne towarzyszenie choremu”. Jest to nowe wydanie "elementarza" dla osób sprawuj帷ych opiek nad chorymi.

Tekst napisa豉 ponad 150 lat temu Florence Nigthingale, a Mi璠zynarodowa Rada Piel璕niarek z okazji 75-lecia powstania mi璠zynarodowej Fundacji jej imienia uaktualni豉 go i wyda豉 ponownie. Jest to pierwsze wydanie tej ksi捫ki w j. polskim, a sta這 si to mo磧iwe dzi瘯i udzia這wi w projekcie naszych ódzkich kole瘸nek z PTP.


W 2011 r. Kole瘸nka z Ko豉 PTP – mgr Bogus豉wa υpaci雟ka podj窸a si zadania przeprowadzenia wywiadu z zas逝穎nymi dla piel璕niarstwa w υdzi piel璕niarkami dr B. Dobrowolsk i mgr El瘺iet Kwasiborsk. W wyniku tych interesuj帷ych spotka powsta造 dwa filmy fabularne z serii „Portrety piel璕niarek

Film z mgr El瘺iet Kwasiborsk zosta zaprezentowany na Konferencji z okazji 55-lecia PTP, Oddzia w υdzi.

 Zdj璚ie Zdj璚ie


Z inicjatywy cz這nków  Ko豉 dr Jolanty Gli雟kiej, mgr Ma貪orzaty Lewandowskiej, mgr Beaty Brosowskiej powsta這 Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju Mi璠zynarodowej Klasyfikacji Praktyki Piel璕niarskiej (ICNP ®) pierwsze  w Polsce certyfikowane Centrum, które zajmuje si implementacj Klasyfikacji do praktyki piel璕niarskiej, opracowaniem dokumentacji elektronicznej.

Centrum ICNP, pe軟i rol konsultanta w zakresie ICNP ® w kraju, odpowiada tak瞠 za merytoryczne t逝maczenie ICNP ®. Wersja 3.0 zosta豉 przekazana do ICN 3.11.2012 r.


Od 2005 r. Kole瘸nka mgr Dorota Kila雟ka reprezentowa豉 PTP w Radzie Narodowych Reprezentantów Mi璠zynarodowej Rady Piel璕niarek (ICN), uczestniczy豉 tak瞠 w posiedzeniach Rady w Jokohamie, Durbanie i na Malcie oraz Konsorcjach ICNP (R), które odbywaj si podczas Kongresów.

Zdj璚ie Zdj璚ie Zdj璚ie
  

W 2011 r. nasza kole瘸nka mgr Dorota Kila雟ka zosta豉 wybrana do Zarz康u Europejskiej Federacji Stowarzysze Piel璕niarek (EFN).

Zdj璚ie 
   

W 2012 r. odby si Jubileusz  55- lecia PTP, Oddzia w υdzi, w którym Ko這 bra這 czynny udzia. Ko這 PTP wraz z mgr Anet Doma雟k – Kierownikiem Dziekanatu Oddzia逝 przygotowuje wystaw po鈍i璚ona historii piel璕niarstwa, na wniosek mgr Beaty Brosowskiej na studiach drugiego stopnia studenci maj mo磧iwo嗆 poznania historii piel璕niarstwa w ramach przedmiotu pod t sam nazw.

 

We wrze郾iu 2012 r. cz這nkowie Ko豉 PTP uczestniczyli w wycieczce do Brukseli, odwiedzili nie tylko Parlament Europejski i spotkani si z Pose M. Hanzlik, ale tak瞠 mieli okazj wys逝cha wyk豉du o dzia豉lno軼i Europejskiej Federacji Stowarzysze Piel璕niarek (EFN) w siedzibie organizacji w Brukseli.


Obecnie (od 2009 r.) przewodnicz帷 Ko豉 jest mgr Beata Kunikowska

Zdj璚ie

opracowanie BK, DK, ML, 2012

 
« poprzedni artyku   nast瘼ny artyku »