Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Dyrektywa Rady UE Drukuj Email
16.02.2012.
logo kongresu
 

Europejscy partnerzy społeczni w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, HOSPEEM (European Hospital and Healthcare Employers' Association) i EPSU (European Public Services Union) 17 lipca 2009 r. podpisali paneuropejską umowę ramową w sprawie zapobiegania zranieniom narzędziami ostrymi, która została włączona do propozycji Dyrektywy Rady (Dyrektywa) – COM (2009) 577 końcowa (26 października 2009 r.). W efekcie dnia 10 maja 2010 roku została uchwalona Dyrektywa 2010/32/UE.


Umowa i Dyrektywa uznają, że codzienna praca personelu opieki zdrowotnej naraża go na ryzyko ciężkich zakażeń. W Polsce rozpoczęto prace nad implementacją Dyrektywy Rady UE 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r., która reguluje szczegółowe kwestie związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
Głównymi celami Dyrektywy są:

 

  • zapewnienie możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy,
  • zapobieganie zranieniom pracowników wskutek stosowania wszelkich ostrych narzędzi medycznych (w tym zranieniom igłą),
  • ochrona pracowników narażonych na ekspozycję,
  • przyjęcie zintegrowanego podejścia w formułowaniu polityki w odniesieniu do oceny ryzyka, zapobiegania ryzyku, szkoleń, informacji, zwiększania świadomości oraz do monitorowania.

Ministerstwem odpowiedzialnym za koordynację procesu implementacji Dyrektywy 2010/32/UE do krajowego porządku prawnego wyznaczone zostało Ministerstwo Zdrowia. Proces zmian ma się zakończyć najpóźniej do 11 maja 2013 roku.