Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Program Kongresu Drukuj Email
16.02.2012.

 

logo kongresu
 10:00 - 12:00
I SESJA – moderator: prof. dr hab. Andrzej Gładysz
 10:00 - 10:15
prof. dr hab. Andrzej Gładysz,  

Przywitanie gości i przedstawienie stanowiska
Rady Naukowej Kongresu oraz głównych celów Kongresu.
 10:15 - 10:45
Dorota Kilańska,
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego


Przedstawienie stanowiska Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
 10:45 - 11:15
dr hab. n. med. Maria Gańczak
Ekspozycja zawodowa - ocena skali problemu i metod prewencji.
 11:15 - 11:35
dr Tomasz Sobierajski
Ekspozycja zawodowa przyczyną alienacji społecznej.
 11:35 - 12:00
Dyskusja
  
 12:00 - 12:45
Konferencja Prasowa
 12:00 - 12:45
Lunch
  
 12:45 - 14:00
II SESJA – moderator: dr n. med.  Paweł Grzesiowski
 12:45 - 13:05
lek. med. Marcin Rybacki
Skutki ekspozycji  zawodowej – koszty dla pracownika i społeczeństwa.
 13:05 - 13:35
mgr Anna Ziółko, dr n. med.  Paweł Grzesiowski

Model zarządzania ryzykiem ekspozycji zawodowej dla szpitala.
 13:35 - 13:55

Dorota Fal, Polska Izba Ubezpieczeniowa
Ekspozycja zawodowa a obowiązkowe ubezpieczenia szpitali.

 13:55 - 14:15
lek. med. Adam Szczeniowski

Dlaczego warto wprowadzać bezpieczny sprzęt medyczny?
 14:15 - 14:30
Dyskusja
  
 14:30 - 16:30
III SESJA – moderatorzy: dr hab. n. med. Maria Gańczak,
dr n. med. Paweł Ratajczyk

 14:30 - 14:45
Marek Posobkiewicz, Główny Inspektorat Sanitarny
Stan prac nad implementacją do krajowego prawa pracy przepisów
Dyrektywy Rady 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010.
 14:45 - 15:05
dr n. med. Paweł Ratajczyk

Główne postanowienia Dyrektywy Rady Europy 2010/31/UE
z dnia 10 maja 2010 roku
 15:05 - 15:45
mec. Wojciech Szefke
Drogi wprowadzenia Dyrektywy.
 16:00 - 16:30
 Dyskusja
  
 16:30 Zakończenie