Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

e-health - "Chain Trust" Drukuj Email
13.06.2011.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie uczestniczy w projekcie "Chain of Trust", którego partnerem jest Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek - EFN

W dniu 10 listopada 2011 r. w Warszawie odbyły się warsztaty z zakresu projektu „Chain of Trust"., w których ZG PTP był odpowiedzialny za merytoryczne prowadzenie części pielęgniarskiej.                        

Do udziału w warsztatach zostało zaproszonych 40 przedstawicieli pacjentów, pielęgniarek, lekarzy i farmaceutów (po 10 osób z każdej z grup).

Zadaniem poszczególnych grup było określenie punktu widzenia  na wprowadzenie usług e-zdrowia w UE m.in. w zakresie barier, możliwości, bezpieczeństwa, kształcenia, jakości czy też kosztów.                

Z warsztatów powstanie raport, który zostanie udostępniony szerokiemu gronu potencjalnych zainteresowanych na stronie projektu oraz stronie Towarzystwa.

W projekcie „Chain of Trust" Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie reprezentuje Europejską Federację Stowarzyszeń Pielęgniarek – EFN.

Celem Projektu jest ocena usług e-zdrowia z perspektywy głównych użytkowników końcowych usług telezdrowia, tzn. pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów w całej Unii Europejskiej i sprawdzenie czy i w jaki sposób poglądy na ich temat zmieniły się od czasu wdrożenia usług telezdrowia oraz jakie bariery stoją w dalszym ciągu na drodze budowania zaufania do tego innowacyjnego rodzaju usług oraz jego akceptacji. Zidentyfikowano również sugestie (rekomendacje) rozwiązań zidentyfikowanych barier.


Projekt „Chain of Trust” jest finansowany przez Program Zdrowia Publicznego UE.

Zakończenie projektu grudzień 2012 r..

W skład konsorcjum prowadzącego projekt wchodzą następujące instytucje partnerskie: 
 

  • Europejskie Forum Pacjentów (EPF, lider projektu) 
  • Stały Komitet Lekarzy Europejskich (CPME) 
  • Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) 
  • Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) 
  • Międzynarodowa Federacja Talasemii (TIF) 
  • Norweskie Centrum Opieki Zintegrowanej i Telemedycyny (NST) 
  • Łotewski centralny organ koordynujący organizacje działające na rzecz niepełnosprawnych (SUSTENTO)

  

ZG PTP

 
następny artykuł »