Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Odpowiedź PTP na artykuł w Rzeczpospolita Drukuj Email
27.01.2011.

Szanowni Państwo,


odpowiadając na szereg wypowiedzi zamieszczonych do artykułu w Rzeczpospolitej z dnia 19.01.2011 Pani Redaktor Katarzyny Nowosielskiej "Siostry zamierzają się uczyć " Pielęgniarki chcą, aby zdobycie tytułu magistra było obowiązkiem każdej z nich" wynikających z niezrozumienia zagadnienia oraz kierunków w jakich zmierza pielęgniarstwo, nieznajomość podstawowych dokumentów regulujących kształcenie nie tylko pielęgniarek powoduje emocjonalne podejście do problemu, co szkodzi naszemu wizerunkowi wogóle a przede wszystkim w mediach.

 

 

Pielęgniarki bardzo dużo wysiłku wkładają w swój rozwój zawodowy i są najbardziej zaangażowaną w ten proces grupą zawodową, problemem jest że nic za tym nie idzie.

Nie ma to wpływu wynagrodzenie mimo to, że wykształcenie ma wpływ na jakość opieki i przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa opieki w ogóle. (http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/PTP_stanowisko_bezpieczenstwo_pacjentow.pdf).


Niestety dzieje się tak, że nie ma znaczenia czy ktoś podnosi kwalifikacje czy też nie jest w takiej samej sytuacji jak osoby, które tego nie robią i robić nie będą z różnych względów.

Medycyna się zmienia wprowadzane są nowe technologie, zwiększają się potrzeby i oczekiwania pacjentów i temu chcemy czy nie musimy sprostać poprzez m.in. kształcenie ustawiczne, zapisane w Procesie Bolońskim.

Osoby, które się kształcą powinny mieć możliwość udokumentowania tego i oczekiwania w związku z tym lepszej drogi zawodowej i wyższego wynagrodzenia. Bowiem jest dowiedzione, że wykształcenie ma wpływ na jakość opieki i liczbę zdarzeń niepożądanych w praktyce klinicznej.


Od wielu lat Towarzystwo stara się zwrócić uwagę na ten problem jak również na problem braku kompetencji na poszczególnych poziomach kształcenia: http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/17_PTP_STAN_22_06_2010.pdf


Propozycją naszą jest wprowadzenie kształcenia zakończonego specjalizacją na drugim poziomie kształcenia celem uregulowania kompetencji pielęgniarki ogólnej po uzyskaniu tego rodzaju wykształcenia, dzięki kształceniu specjalistycznemu pielęgniarka mogłaby otrzymywać inny zakres kompetencji.  Na drugim poziomie kształcenia są na ten proces przewidziane godziny.

Temu m.in. służył projekt Tuning dla pielęgniarstwa, gdzie określono kompetencje dla pielęgniarki ogólnej wypracowany w ramach EFN, ICN w stanowiska w sprawie we wspólpracy m.in. PTP jest członkiem tych organizacji http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=53.


Kompetencje innych poziomów można znaleźć w publikacjach http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/PTP_stanowisko_umiejetnosci_i_kompetencje.pdf; http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/ICN_Zarys_Komp_Piel_Spec_2010.pdf;

Wśród nas są pielęgniarki, które posiadają wysoki poziom samodzielności zawodowej i dla nich powinna być możliwość uzyskania magistra ze specjalizacją i tytułu Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki Pielęgniarskiej z określonymi kompetencjami w dokumencie http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=396&Itemid=102.

Takie są również działania OECD, która w 2010 r. przygotowała obszerny Raport na ten temat, prognozując konieczność wprowadzenia Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki w krajach UE w tym w Polsce. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie planuje Konferencję na ten temat w 2012 r.


Czeka nas ogromny problem z brakiem kadr w najbliższym czasie http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/04_PTP_STAN_01_12_2009.pdf i dlatego musimy skracać ścieżkę uzyskiwania kwalifikacji poprzez kształcenie modułowe, a nie trwające latami specjalizacje, kształcenie magistrów ze specjalnością czy specjalizacją i nadanie im właściwych kompetencji, aby nie tworzyć rozgoryczenia nie tylko programem kształcenia, ale i brakiem wykorzystania umiejętności i wiedzy w praktyce.

Takie podejście wymaga wypracowania strategii dla pielęgniarstwa, która powinna być elementem strategii dla zdrowia, gdyż inaczej nigdy nie osiągniemy racjonalnego poziomu oczekiwań wobec zawodu.


Trzeba zadbać o środowisko pracy i właściwy rozwój kariery poprzez planowanie swojego rozwoju – http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=387&Itemid=1; http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/ICN_Coaching_w_pielegniarstwie_Wprowadzenie.pdf i zarządzanie bezpiecznym środowiskiem pracy http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/ICN_zdrowie_i_bezp.pdfhttp://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/ICN_IND_2006.pdf, odpowiednią liczbą dostępnego personelu, który będzie mógł zaspokajać potrzeby pacjentów:

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=465&Itemid=71 ;

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=63

http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=79 ;

http://www.ptp.na1.pl/pliki/ICN/ICN_pomiar_obciazenia_praca_03_11_2009.pdf ;

 

Po zapoznaniu się z dokumentami zapraszam do konstruktywnej krytyki z podaniem imienia i nazwiska oraz pracy na rzecz zawodu, włączenie się w pracę organizacji pielęgniarskich, aby wesprzeć koleżanki pracujące społecznie. Brak wiedzy sprzyja manipulacji co widać w wielu wypowiedziach, które ukazały się jako głos w nonimowej dyskusji.


Co do tytułu „siostra” , który jest zaakcentowany w artykule - to tytuł zarezerwowany dla pacjentów to Oni mogą się do nas tak zwracać w ten sposób budujemy zaufanie i  relacje z naszymi podopiecznymi. Każdy zawód posiada swoją nazwę i dzięki temu jest rozpoznawalny w społeczeństwie, nie widzę powodu, aby z tej okazji pomijać ten fakt w publikacjach prasowych.


DLACZEGO NALEŻY WSPIERAĆ PIELĘGNIARSTWO I PIELĘGNIARKI?


Ponieważ pielęgniarki są kluczowym elementem systemu mającym wpływ na  zrównoważenie jakości ochrony zdrowia i efektywności jej kosztów m.in. poprzez:


· Wdrażanie i ocenę nowych modeli opieki zdrowotnej w szpitalu i środowisku.
· Zapewnienie skutecznego wkładu w rozwój polityki i zarządzania ochroną zdrowia.

 

Ponadto, pielęgniarki to najczęściej kobiety i mężczyźni pracujący z innymi kobietami, mający kluczowy wpływ na zdrowie w wielu krajach.

Trudno jest przebić się merytorycznie poprzez gąszcz złych informacji o „służbie zdrowia”,  może dla odmiany trzeba pokazać jak zawód zmienił się w ostatnim okresie i czego pacjenci mogą oczekiwać od dobrze wykształconych pielęgniarek. Podejście do naszej profesji zmienia się w momencie, gdy stają Oni w obliczu choroby.


Pielęgniarka posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby przygotować pacjenta i rodzinę do opieki, wskazać jak radzić sobie z chorobą – takiej wiedzy potrzeba pacjentom najbardziej i do tego sa przygotowywane pielęgniarki http://www.ptp.na1.pl/pliki/PTP_Stanowiska/20_PTP_STAN_22_09_2010.pdf.

 

Służu pacjentom 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku - jest jak najbardziej odpowiednią osobą do tego, aby być partnerem w systemie.


Promujmy zawód poprzez tworzenie pozytywnego wizerunku co próbujemy czynić z bardzo małym zainteresowaniem mediów http://www.ptp.na1.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=587&Itemid=1

Prezes PTP
mgr Dorota Kilańska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »