Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Czepkowanie UJK w Kielcach Drukuj Email
04.12.2010.

Uroczystość wręczenia dyplomów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach


Dnia 14 września 2010 roku, po raz drugi, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów honorująca zakończenie edukacji zawodowej na poziomie studiów pierwszego stopnia przez studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo. 
    

Uroczystościom przewodniczyły Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu. Ceremonię uświetniła obecność zaproszonych gości; Konsultantów Wojewódzkich: w Dziedzinie Pielęgniarstwa dr n. med. Bogumiła Kowalczyk - Sroka, w Dziedzinie Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki dr n. med. Małgorzata Knap, w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego mgr Dorota Tekiela. Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek 
i Położnych reprezentowali wiceprzewodnicząca mgr Małgorzata Madyś oraz skarbnik Jacek Gawłowski. Nie zabrakło również nauczycieli akademickich, licznie zgromadzonej młodzieży wraz z bliskimi osobami oraz przedstawicieli mediów.


W imieniu Władz Wydziału Prodziekan dr hab. prof. UJK. Grażyna Nowak-Starz przedstawiła historię Wydziału Nauk o Zdrowiu, zwracając uwagę, iż powstał on na bazie Instytutu Kształcenia Medycznego. Wydział wywodzi się z istniejącej od roku 1950 Szkoły Medycznej w Kielcach. W dalszej części wystąpienia zaprezentowała działalność naukową, dydaktyczną oraz osiągnięcia pięcioletniego Wydziału, w tym uzyskanie prawa do nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu jak również plany na przyszłość dotyczące rozwoju naukowego kadry i rozbudowy bazy lokalowej. Natomiast wystąpienia dr Doroty Kozieł 
i dr Bogumiły Kowalczyk – Sroka nawiązywały do postaci Florence Nightingale w setną rocznicę śmierci i jej wkładu w rozwój pielęgniarstwa. Przypomniane zostały również znaczące nazwiska polskich pielęgniarek i położnych oraz znaczenie symboli zawodowych 
w kształtowaniu tożsamości zawodowej.


W pierwszej kolejności dyplomy i listy gratulacyjne z rąk Władz Wydziału otrzymali najlepsi abiturienci. W gronie najlepszych znalazły się absolwentki kierunku pielęgniarstwo: Nowak Katarzyna, Kaczor Iwona, Raczyńska Iwona oraz kierunku położnictwo: Podolska - Słoń Paulina, Mańka Ilona, Jass Dominika, Zawadzka Aleksandra.

 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa otrzymało 71 absolwentów, a dyplom położnej – 23 abiturientki.


Po wręczeniu dyplomów odbyło się uroczyste czepkowanie. Czepek, który symbolizuje przynależność do grupy zawodowej, gotowość służenia ludziom, zobowiązuje do pielęgnowania tradycji zawodowych nakładała pielęgniarkom dr Małgorzata Kaczmarczyk – wicedyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa.

 

Absolwentki położnictwa otrzymywały czepek nałożony przez opiekuna roku mgr Marię Michalską oraz mgr Krystynę Wiąk. Dyplomanci odebrali również znaczki przedstawiające miniaturki czepków z logo Uniwersytetu. Znaczki te przypięte do mundurów w czasie codziennej pracy są identyfikatorem przynależności zawodowej i świadczą 
o uniwersyteckim wykształceniu.


W dalszej części uroczystości adepci zawodu złożyli uroczyste ślubowanie
 i „z głębokim szacunkiem i czcią…” przyjęli nadany tytuł zawodowy.
Uroczystość uświetniło odtworzenie, po raz pierwszy od wielu lat, Hymnu Pielęgniarskiego nagranego przez Chór Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod dyrekcją 
dr Ewy Robak. Szczególne wzruszenie wśród zebranych wywołało wykonalnie pieśni utrzymanej w tempie marsza przez żeńskie głosy a cappella.


Przemówienia i gratulacje od zaproszonych gości oraz serdeczne słowa podziękowania absolwentów zakończyły uroczystość.

Dr n. med. Elżbieta Kamusińska – Przewodnicząca Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji w Kielcach.
Dr n. hum. Kazimiera Zdziebło – wiceprzewodnicząca Oddziału PTP w Kielcach

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »