Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Sprawozdanie z letnich warsztatów naukowych Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Supraśl 2007 Drukuj Email
05.02.2008.

Lipiec i sierpień to tradycyjnie zdobywanie wiedzy i umiejętności przez pielęgniarki związane z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i nie tylko. Letnie warsztaty organizowane są już po raz kolejny w Supraślu we współpracy z Wydziałem Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Białymstoku. Dzięki długoletniej współpracy z prof. Elżbietą Krajewską-Kułak mamy możliwość edukacji i odpoczynku w cichym zakątku naszego pięknego Kraju.

 

 

W tym roku zorganizowano następujące tematy: badania naukowe w pielęgniarstwie, badanie fizykalne i komunikacja interpersonalna. W warsztatach uczestniczyło 58 osób, pielęgniarek i położnych ze środowiska akademickiego i szpitalnego. W dniach 29.07-03.08.2007r. odbyły się pierwsze warsztaty z zakresu badań naukowych w pielęgniarstwie, które zgromadziły uczestników, głównie ze środowiska akademickiego. Wykładowcami były prof. dr hab. Irena Wrońska i dr Zofia Kostrzanowska. W ciągu kilku dni intensywnej pracy koleżanki miały możliwość zapoznania się z zasadami metodyki pisania prac licencjackich i magisterskich i doktorskich oraz możliwościami rozwoju naukowego. Wiele czasu poświęcono również dyskusjom nt sytuacji pielęgniarek nauczycieli akademickich i nieprawidłowościom występującym w dydaktyce na uczelniach wyższych. Wymiana poglądów miała na celu wypracowanie wspólnej polityki, która ma zdążać do określenia pielęgniarstwa jako  oddzielnej  dziedziny nauki, bez  czego trudno prowadzić rozwój praktyki pielęgniarskiej. Niezbędne jest również wypracowanie strategii badań w pielęgniarstwie polskim. Dostrzeżono także problem związany z brakiem wymiany informacji nt. badań naukowych prowadzonych przez poszczególne pielęgniarki/położne na uczelniach. Bardzo często podejmowane są te same problemy badawcze bez rozpoznania istniejących publikacji z tego tematu. Zbyt częste stosowanie autorskich narzędzi badawczych (nie wystandaryzowanych), utrudnia porównywanie uzyskiwanych wyników. Uczestnicy są ogromnie wdzięczni Prof. I.Wrońskiej i dr Z. Kostrzanowskiej za ogrom i jakość przekazanej wiedzy niezbędnej dla wszystkich, którzy myślą o rozwoju naukowym.
Warsztaty z zakresu badania fizykalnego, jako II część zeszłorocznej edycji, tym razem dotyczyły badania fizykalnego dziecka i osoby w starszym wieku. Prowadzącymi byli dr Ewa Borowiak i dr hab. n med. Wojciech Kułak. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się ze skalami Całościowej Oceny Geriatrycznej (COG) bardzo wysoko ocenionymi przez uczestników. Trzydniowe warsztaty to również czas na wymianę poglądów w zakresie nauczania badania fizykalnego w uczelniach, w których pracowali uczestnicy. Niestety w wielu z nich badania prowadzą wykładowcy, którzy nie znają specyfiki pracy pielęgniarskiej i najczęściej skupiają się na rozpoznawaniu jednostek chorobowych. Podnoszono również fakt, iż problemem jest przeprowadzenie badania fizykalnego w praktyce. Większość nauczycieli akademickich nie wymaga od studentów wykonywania badania podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Powodem może być fakt, iż w dotychczasowej praktyce wykonywano tylko niewielki jego zakres (pomiary: ciśnienia, tętna, poziomu cukru itd.). Postulatem obecnych na spotkaniu było, aby każda osoba, która prowadzi zajęcia ze studentami potrafiła ocenić tę umiejętność i korygować zauważone błędy co wiąże się z ukończeniem szkolenia w tym zakresie, o co powinny zadbać władze uczelni.

 

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej prowadzone przez Panią mgr Jadwigę Kubiak doświadczonego psychologa. Mimo iż temat jest powtarzany co rok, na warsztaty przyjeżdżają w większości osoby, które w poprzednich latach miały możliwość zapoznania się z tą tematyką. Oprócz spotkań edukacyjnych jest zawsze czas na zwiedzanie okolic, wyciszenie się i kontakty z naturą Podlasia.

 

 1

     
     Oprac. D Kilańska

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »