Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Fann Robichaud w Radomiu Drukuj Email
07.11.2010.

Międzykontynentalne spotkanie pielęgniarek i pielęgniarstwa Kanada - Polska.             

 

W dniu 18 sierpnia 2010 r.  w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu gościła Fanny Robichaud profesor pielęgniarstwa w dziedzinie zdrowia psychicznego, nauczyciel akademicki Uniwersytetu w Qeebecku. Obszary badawcze, które leżą w kręgu zainteresowań kanadyjskiego gościa to m.in. ocena stanu zdrowia psychicznego ludności w jej środowisku naturalnym, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży imigrantów,  kondycja psychiczna pielęgniarek pracujących w opiece psychiatrycznej.
 

              Praca pielęgniarki w oddziałach psychiatrycznych  czy w Polsce czy w Kanadzie prawie identyczne problemy. Tu najczęściej powtarzane zdanie brzmiało: It is the same in Poland/Kanada. Tak samo w Polsce/Kanadzie.  Niejednokrotnie zbyt duża liczba pacjentów wymagających szczególnej obserwacji  przypisana jednej pielęgniarce do opieki na dyżurze  wywołuje zniechęcenie, izolowanie się od pacjentów i prowadzi do wypalenia zawodowego. Powszechne są kradzieże różnych rzeczy pomiędzy pacjentami czy też zachowania agresywne pacjentów skierowane do personelu. Pielęgniarki często ograniczają się do wykonywania czynności instrumentalnych. Niedostatek, a właściwie brak programu przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu wymaga od samych pielęgniarek kreatywności w radzeniu sobie ze stresem. Niestety część pielęgniarek wybiera sposoby, które nie należą do pożądanych czyli alkohol (częściej w Polsce) lub ze względu na łatwość dostępu -  leki psychotropowe (częściej w Kanadzie). I to jest chociażby punkt do rozpoczęcia wspólnych badań nad kondycją pielęgniarstwa psychiatrycznego.            

Wymieniłyśmy również doświadczenia odnośnie organizacji pielęgniarskich działających w naszych krajach. Z mojej strony była to zwłaszcza informacja o Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim, którego Prezes mgr Dorota Kilańska była inspiratorką tego spotkania.            

Takie spotkania przekonują mnie, iż polskie pielęgniarstwo prezentujemy godnie, a pielęgniarstwo psychiatryczne może być wiodącą dziedziną pielęgniarstwa. Jak przystało na dobrze wychowane Panie o wynagrodzeniach nie rozmawiałyśmy.

 

mgr Bożena Kosińska

Pielęgniarka Naczelna

SWPZZPOZ Radom 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »