Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Stanowisko PTP w sprawie używania leków nietrzymających standardów Drukuj Email
26.09.2010.
21 listopada 2011 r. w Pradze odbyły się warsztaty dotyczące leków podrabianych (nietrzymających standardów). Celem warsztatów było wypracowanie przez liderów działań na rzecz wprowadzenia dyrektywy 2011/83/EC do krajowego prawodawstwa http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2011_62/dir_2011_62_pl.pdf 
Organizatorem warsztatów  był World Health Professional Alliance (WHPA), który realizuje we współpracy z WHO Counterfeit Medical Products Campaign. WHPA to organizacja, która powstała w 1991 r. i zrzesza  światowe organizacje reprezentujące zawody medyczne w tym Międzynarodową Radę Pielęgniarek, światową organizacje farmaceutów, dentystów i lekarzy oraz fizykoterapeutów.
W warsztatach udział wzięli przedstawiciele 5 krajów Europejskich, oraz studenci uczestnicy WH Students Symposium 2011.
Podczas sesji warsztatowych przedstawiono stan obecny w zakresie działań na rzecz minimalizowania ryzyka wynikającego ze stosowania w praktyce leków i produktów medycznych nietrzymających standardów oraz przygotowano plan działania na przyszłość. Wypracowano także projekt implementacji „WHPA Prague Call to Action”, który otrzymał akceptację obecnych i zostanie przekazany do upowszechnienia.
Polska była reprezentowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Naczelną Radę Lekarską oraz Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, studentów reprezentował przedstawiciel Młodej Farmacji -  Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
Zwalczanie leków fałszowanych jest ważnym tematem, który powinien stać się ważnym elementem ochrony pacjentów przed niebezpieczeństwem wynikającym z przyjmowania niewłaściwych leków i chronić ich przed nieprzewidywalnymi skutkami przyjmowania leków nietrzymających standardów.
Dyrektywa 2011/83/EC z 8 czerwca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi – w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji zawiera wiele uregulowań, które mogą służyć jako przykład dla ochrony konsumentów przed nieprzewidywalnymi skutkami zakupu leków z importu, za pośrednictwem Internetu lub innych dystrybutorów, których głównym celem jest zysk. Ustalono, że wspólne działanie profesji może spowodować wprowadzenie jak najlepszych standardów praktyki i sposobu monitorowania zgłaszalności występowania zjawiska przez przedstawicieli zawodów medycznych jak i samych pacjentów.
zobacz film http://www.youtube.com/watch?v=Gj0VemSzBB4&feature=related
czy w Polsce stanowi to problem, jak chronić pacjentów przed niewłaściwymi lekami ...

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w sprawie używania leków nie trzymających standardów – leków fałszowanych [POBIERZ]

źródło: http://www.gif.gov.pl/?aid=228 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

Informacje z World Health Assembly

Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Departament Nadzoru

tel:             22-635-99-66      
fax: 22-635-99-94

ul. Długa 38/40
00-238 Warszawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zachęca do monitorowania zjawiska przyjmowania przez pacjentów leków nietrzymających standardów.

Poprzez codzienny kontakt z klientem/pacjentem i edukację możecie mieć wpływ na proces leczenia i przestrzeganie zaleceń terapeutycznych w praktyce.

Towarzyszycie pacjentom 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 30 dni w miesiącu i 365 dni w roku.

Pielęgniarki mogą znacząco przyczynić się do monitorowania problemu, w czasie wizyt domowych, podczas opieki w szpitalu mogą wzmacniać informację o zaleceniach terapeutycznych, monitorowac wiedzę pacjenta sprawdzić jej wykorzystywanie w praktyce

Jeżeli spotkacie się ze zjawiskiem opisanym w stanowisku nie pozostańcie obojętne – przekażcie informacje do Towarzystwa, czy Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »