Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Niedobór Pielęgniarek na Malcie Drukuj Email
19.09.2010.

EFN Header

 

Oświadczenie prasowe EFN

13 września 2010  

 

 

 

DZIAŁAJĄC NA RZECZ LEPSZEGO ZABEZPIECZENIA 
UNII EUROPEJSKIEJ W PERSONEL MEDYCZNY

 

 

 

 

 W trakcie szczytu Unii Europejskiej poświęconego zasobom ludzkim w opiece zdrowotnej, który odbył się w dniach 9-10 września 2010 roku dyskutowano kluczowe możliwości uporania się z brakiem pielęgniarek i lekarzy w obszarze Unii Europejskiej. Jednak to, co dzieje się na co dzień  jest dalekie od politycznych deklaracji, obietnic i planów działania, które mają być zrealizowane w „najbliższej przyszłości”!

 

Z powodu aktualnego poważnego niedoboru pielęgniarek na Malcie, co zagraża jakości dostarczanej opieki oraz bezpieczeństwu pacjentów i samych pielęgniarek, Minister Zdrowia nie może oczekiwać, aby pielęgniarki przyjmowały rolę „kurierek”. 

 

Powinien istnieć dobrze zorganizowany system logistyczny w szpitalu, aby pielęgniarki nie musiały marnować czasu oczekując w kolejce na leki ze szpitalnej apteki. W celu zabezpieczenia jakości i bezpieczeństwa, pielęgniarki nie mogą biegać po całym szpitalu z receptami w rękach i w ten sposób tracić bezcenny czas, który powinien być przeznaczony dla pacjentów. 

 

Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek mocno wspiera pielęgniarki z Malty i maltańskie organizacje pielęgniarskie w ich działaniach przeciwdziałających decyzjom Ministra Zdrowia, które nie są do zaakceptowania.

 

Ponadto, na tak małej wyspie turystycznej, jaką jest Malta brakuje dzisiaj 550 pielęgniarek a Minister Zdrowia próbuje uporać się z tym brakiem poprzez rekrutowanie pielęgniarek z Pakistanu. Z punktu widzenia EFN jest to nie do zaakceptowania.

 

Rekrutowanie pielęgniarek z Pakistanu jest rozwiązaniem nieetycznym, nieprofesjonalnym, nieekonomicznym i niepolitycznym.

Malta już TERAZ powinna zainwestować  w edukację pielęgniarską, rekrutując młodych obywateli Malty do szkół pielęgniarskich oraz wprowadzając natychmiast  Maltańską strategię pozyskiwania i zatrzymywania pielęgniarek w zawodzie, aby posiadać wysoko wykwalifikowany i zmotywowany personel medyczny.     

 

 

EFN jest przekonana, że państwa Unii Europejskiej i Komisja Europejska powinny wesprzeć rząd Malty do działań na rzecz bezpiecznego systemu opieki zdrowotnej. EFN zaleca także Maltańskim Europarlamentarzystom, aby monitorowali to, co się dzieje w ich kraju umożliwiając implementację Deklaracji Parlamentu Europejskiego na temat Personelu Medycznego w Unii Europejskiej (40/2010).  

 

Mr. Paul de Raeve, Sekretarz Generalny EFN 

Email:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  - Tel: +32 2 512 74 19 - Web: www.efnweb.eu

EFN Footer

Tłumaczenie: B. Dobrowolska

stanowisko PTP w sprawie 

Zielonej Księgi pracowników służby zdrowia w UE 

Zielona Księga pracowników służby zdrowia w UE

Oświadczenie pisemne w sprawie pracowników służby zdrowia w UE

Pismo PTP  w sprawie Oświadczenia pisemnego w sprawie pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO w SPRAWIE OBSAD PIELĘGNIARSKICH w ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

                                                                   

tekst w j. ang.

---------- Forwarded message ----------
From: EFN < Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć >
Date: 2010/9/13
Subject: EU Workforce for Health - A Concrete Case - EFN Press Release - 13 09 2010
To: EFN BXL Office < Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć >


EFN Header

EFN PRESS RELEASE

13 September 2010

 

ACTING FOR BETTER EU WORKFORCE FOR HEALTH

 

The EU Summit on EU Workforce for Health discussed on 9-10 September 2010 key opportunities to tackle the shortages of nurses and doctors within the EU. Nevertheless, what is happening in daily life is far away from the political statements, promises and action plans to be developed in ‘the near future’!

 

Due to a serious shortage of nurses in Malta TODAY, which is putting in danger the quality of care delivered and the safety of patients and nurses themselves, the Health Minister cannot expect the nurses taking up a role of ‘porters’. There should be a well organised logistic ‘portering’ system inside the hospital so the nurses do not have to spend and waste time queuing to get the medicine from the hospital pharmacy. To safeguard quality and safety, nurses should not be running all over the hospital with prescriptions in their hands and therefore lose precious time with the patients. The EFN strongly supports the Maltese nurses and MUNN in their actions to prevent the Minister of Health in taking such an unacceptable decision.

 

Furthermore, Malta has TODAY a shortage of 550 nurses on such a small touristic island and the Minister of Health is tacking this shortage by recruiting nurses from Pakistan. This is unacceptable for the EFN. Recruiting nurses from Pakistan is NOT an ethical, professional, economic and political solution. Malta needs to invest NOW in the nursing education, recruiting young Maltese citizens to the nursing schools and implementing immediately a Maltese recruitment and retention strategy to achieve a highly educated and motivated Health Workforce.

 

The EFN believes that the EU Member States and the European Commission need to support the Maltese government to act towards a safe health system. The EFN also urges the MEPS to monitor what is going on in their own country enabling the implementation of the European Parliament Declaration on EU Workforce for Health (40/2010).

 

Please contact Mr. Paul de Raeve, General Secretary of the European Federation of Nurses Associations, for more information.

Email:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  - Tel: +32 2 512 74 19 - Web: www.efnweb.eu

 


Further information:

·         Green Paper on the EU Workforce for Health;

·         EFN input to the European Consultation on the Green Paper on the EU Workforce for Health;

·         EP Written Declaration on the EU Workforce for Health.

 

 

 

EFN Footer

EFN Footer

EFN Website

EFN Footer

EU Health Portal

http://www.efn.be/mailing/v3/footer-bgv2_06.gif

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »