Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Przewodnik po Dyrektywie 36 Drukuj Email
02.09.2010.

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

Dyrektywa 2005/36/WE               

Wszystko, co należy wiedzieć o uznawaniu kwalifikacji zawodowych

Komisja Europejska rozpoczęła proces oceny wdrożenia dyrektywy 2005/36/WE. Raport w sprawie zostanie sporządzony w 2012 r.


 

statystyka uznanych kwalifikacji pielęgniarki ogólnej w UE według kraju pochodzenia

statystyka uznawania kwalifikacji pielęgniarek specjalistów weług kraju pochodzenia


 

 

Podstawowe akty prawne dotyczące pielęgniarstwa

Wersja skonsolidowana dyrektywy Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji pielęgniarki za opiekę ogólną, łącznie ze środkami odpowiada na celu ułatwienie skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług.
27.06.1977
 
Decyzja Rady 77/455/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. zmieniająca decyzję 75/365/EWG ustanawiającą Komitet Wyższych Urzędników ds. Zdrowia Publicznego.
27.06.1977Decyzja Rady 77/454/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. ustanawiająca Komitet Doradczy ds. Kształcenia w Dziedzinie Pielęgniarstwa
27.06.1977
 
Dyrektywa Rady 77/453/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotycząca koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w zakresie działalności pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną.
27.06.1977
 
Dyrektywa Rady 77/452/EWG z dnia 27 czerwca 1977 r. dotyczącej wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacjipielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną,łącznie ze środkami, w celu ułatwienia skutecznego wykonywania prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług .
 

Zmiany

20.11.2006Dyrektywa Rady 2006/101/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca dyrektywy 73/239/EWG, 74/557/EWG i 2002/83/WE w dziedzinie swobody świadczenia usług, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii
20.11.2006Dyrektywa Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii
07.09.2005Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.
14.05.2001Dyrektywy 2001/19/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 maja 2001 r. zmieniająca dyrektywy Rady 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG , 78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG i 93/16/EWG.
30.10.1989Dyrektywa Rady 89/594/EWG dnia 30 października 1989 r. zmieniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 78/686/EWG, 78/1026/EWG oraz 80/154/EWG odnoszące się do wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz położnych, jak również dyrektywy 75/363/EWG, 78/1027/EWG oraz 80/155/EWG dotyczące koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do działalności lekarzy, lekarzy weterynarii i położnych.
14.12.1981
 
Dyrektywa Rady 81/1057/EWG z dnia 14 grudnia 1981 r. uzupełniająca dyrektywy 75/362/EWG, 77/452/EWG, 78/686/EWG i 78/1026/EWG, dotyczące wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy,pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, lekarzy dentystów i lekarzy weterynarii, w odniesieniu do praw nabytych.
 

Aktualizacje lista dyplomów

 
19.05.2009Komunikat Komisji - Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji - dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V)
17.12.2008Komunikat - Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji (załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE)   
04.06.2008Komunikat Komisji - Notyfikacja dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów, pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, wyspecjalizowanych lekarzy dentystów, położnych i architektów

Innych dokumentów

06.04.2005Uznawania dyplomów polskich pielęgniarek / położnych 
01.08.2000

Badania pielęgniarek specjalistycznych w Europie

 

źródło:http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/specific-sectors_nurses_en.htm

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »