Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Europejska Grupa Pielęgniarek Badaczy Drukuj Email
05.02.2008.
Europejska Grupa Pielęgniarek Badaczy
Workgroup of European Nurse Researchers (WENR / WHO)

WENRwww.wenr.org


Europejska Grupa Pielęgniarek Badaczy - Workgroup of European Nurse Researchers (WENR / WHO) powstała w roku 1978. Zadaniem organizacji jest rozwój badań pielęgniarskich w Europie mających zapewnić wysoki standard opieki pielęgniarskiej. Grupa skupia po jednym przedstawicielu z każdej narodowej organizacji będącej członkiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Obecnie zrzesza 23 członków. Polska reprezentowana jest od 1978 roku.

Misją WENR / WHO jest promocja i wspieranie współpracy na rzecz badań naukowych w Europie z efektywną korzyścią dla ludzi danego kraju.

Intencją WENR / WHO jest podtrzymywanie i solidarność w grupie pielęgniarek badaczy w Europie.

Założenia te realizowane są przez:

  • wpływanie na politykę w zakresie zdrowia na poziomie Europy i kraju
  • rozwijanie infrastruktury na rzecz badań naukowych w pielęgniarstwie, przez tworzenie sieci na rzecz badań oraz wykorzystywania ich wyników
  • rozszerzanie łączności między członkami WENR / WHO z innymi organizacjami
  • promowanie wizerunku WENR / WHO na poziomie europejskim i danego kraju
  • ustalanie i wspieranie zakresu działalności naukowej
  • zabezpieczanie finansów
  • ustalanie zasad współpracy z EFN, jako gremium reprezentującego pielęgniarstwo w Radzie Europy (Unii)
  • Spotkania Grupy Roboczej WENR / WHO odbywają się co roku. Reprezentanci z każdego kraju członkowskiego są zobowiązani do przygotowania raportu o aktualnie prowadzonych pracach badawczych z pielęgniarstwa, rozwoju naukowego pielęgniarek (stopni naukowych), możliwości wykorzystania wyników badań w praktyce i udziału w tym zakresie narodowego towarzystwa pielęgniarek. Drugą formą działalności Grupy są otwarte konferencje naukowe.


W 1996 roku została wydana przez Council of Europe Strasburg, "Nursing Research" - Raport and Recomendations" strategia rozwoju badań pielęgniarskich z zaleceniem rozpowszechniania go w poszczególnych krajach.

Najważniejszym osiągnięciem WENR / WHO jest stworzenie europejskiej sieci naukowców reprezentujących pielęgniarstwo (w kierownictwie projektu - Irena Wrońska).

Towarzystwa Pielęgniarek powinny inspirować badania naukowe przez wydawanie biuletynów, zeszytów naukowych, organizowanie konferencji naukowych i spotkań, celem prezentacji wyników badań, włączyć się w prowadzenie badań międzynarodowych.

W Lizbonie w 2000 roku przyjęto strukturę badań (The seventh Research Framework), której celem jest współpraca, idee, ludzie i kompetencje. Zakres badawczej aktywności w Europie obejmuje 9 kierunków (filarów). Dla pielęgniarek i położnych istnieje możliwość uczestniczenia w badaniach wielodyscyplinarnych w filarze zdrowie w ramach tematów: badania dotyczące opieki nad ludĄmi starszymi, jakość życia - jakość opieki, tele-zdrowie, edukacja-nauczanie, system informacyjny dla pacjenta i o pacjencie, bezpieczeństwo, a w tym czynniki ryzyka, etyka w opiece zdrowotnej.

Reprezentantem PTP była do 200 6 r. dr Barbara Janus (PTP Oddział Poznań), od 2006 roku dr Maria Cisek (PTP Oddział Kraków).

W XV Kadencji Towarzystwa (2009 - 2013)  PTP reprezentuje w WENR dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska (PTP Oddział Gdańsk) - Wywiad

Organizacja zakończyła swoją działalność w 2011 r. majątek Stowarzyszenia i jego Archiwa zostaną przekazane Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), która będzie kontynuowała badania naukowe w pielęgniarstwie w ramach struktur EFN