Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Drukuj Email
23.01.2008.
Spis treści
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Strona 2

Najwyższą władzą PTP jest Krajowy Zjazd Delegatów.

Zjazdy odbywają się co 4 lata. Ostatni odbył się w listopadzie 2009 roku w Warszawie, który określił główne kierunki działalności merytorycznej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego tj.: 

1)      aktywizacja pielęgniarek na rzecz samorealizacji oraz kreowania tożsamości zawodowej,

2)      zwiększanie liczby członków Towarzystwa,

3)      podnoszenie kwalifikacji członków,

4)      organizowanie doskonalenia zawodowego przed i podyplomowego,

5)      pełnienie wiodącej roli jako pioniera innowacji w pielęgniarstwie klinicznym, edukacji i nauce,

6)      tworzenie płaszczyzny współpracy stowarzyszeń pielęgniarskich, łączenie działań na rzecz pielęgniarstwa,

7)      współpraca z organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą,

8) współpraca z organami rządowymi i samorządowymi w zakresie rozwoju pielęgniarstwa i bezpieczeństwa pacjentów (uchwała XV KZD)

Towarzystwo powołuje oddziały terenowe, których obecnie jest 17. W skład oddziałów wchodzą koła, które działają na poziomie szpitali, uczelni, a ich zadania i clee wyznaczaja potrzeby tego środowiska.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie realizuje zalecenia ICN w zakresie kształcenia, doskonalenia i uregulowań prawnych w zawodzie pielęgniarskim.Dzięki staraniom Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego wprowadzono w Polsce kształcenie pielęgniarek i położnych na poziomie akademickim, doskonalenie zawodowe i specjalizacje zawodowe.

W PTP zrodziła się koncepcja założenia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz propozycja ustawy o samorządzie. Istotnym jest udział przedstawicieli PTP w pracach nad:

  1. Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej, wydanej 5 lipca 1996 roku.
  2. Wprowadzeniem zmian w systemie kształcenia pielęgniarek i położnych w systemie szkół pomaturalnych 2,5 i 3 letnich i licencjackich, uwzględniających europejską strategię kształcenia - wymagania Unii Europejskiej.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest samorządną organizacją pielęgniarek i położnych kontynującą działalność Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ). Założycielki PSPZ wywodziły się spośród absolwentek pierwszych szkół pielęgniarstwa w Polsce. Przy Oddziale Mazowieckim PTP działa Koło Absolwentów Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa zrzeszające pielęgniarki absolwentki tej szkoły oraz nauczycieli w tym lekarzy. Koło jest nadal aktywne pomimo to, że od ponad 60 lat szkoła nie istnieje.


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIA FINANSOWE I MERYTORYCZNE ZG PTP OD 2006 R.