Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Drukuj Email
23.01.2008.
Spis treści
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Strona 2

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest stowarzyszeniem profesjonalnym, ogólnopolskim, otwartym dla wszystkich, którzy chcą pracować dla bezpieczeństwa zawodu, pacjentów i profesjonalizacji zawodu.

Towarzystwo Powstało w 1957 r. - dokumenty archiwalne

 PTP jest towarzystwem profesjonalnym, naukowym i posiada osobowość prawną
Swoją działalność opiera na statucie

Deklaracja przystąpienia do PTP .


Składka członkowska za rok 2014 wynosi 84 zł płatne w dwóch ratach w właściwym Oddziale PTP. Do końca lutego i końca maja danego roku kalendarzowego. Składkę można wnosić jednorazowo najpóźniej do końca marca danego roku kalendarzowego. ZG nie przyjmuje wpłat od osób fizycznych.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie jest członkiem:

  1. Międzynarodowej Rady Pielęgniarek - International Council of Nurses (ICN).
  2. Europejskiego Forum Narodowych Stowarzyszeń Pielęgniarek i Położnych i WHO European Forum of National Nursing and Midwifery Associations and WHO (EFNNMA).
  3. Europejskiego Forum Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE - European Federation of Nurses Assotiation (EFN).
  4. Europejskiej Grupy Pielęgniarek Badaczy - Workgroup of European Nurse Research (WENR).