Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Dyplomatorium 2010 WNoZ PAM w Szczecinie Drukuj Email
14.07.2010.

Dyplomatorium 2010
Wydział Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo

 

Dnia  06 lipca 2010 roku dzięki inicjatywie Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu PAM, Władz Wydziału Nauk o Zdrowiu PAM, Akademickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Położnych w Szczecinie oraz Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w po raz pierwszy odbyła się uroczystość Dyplomatorium honorująca zakończenie edukacji zawodowej przez studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo na poziomie studiów I stopnia. Uroczystość nawiązująca do tradycji czepkowania i wprowadza absolwentki do grupy zawodowej przez symboliczne przekazanie czepka pielęgniarskiego oraz uroczyste ślubowanie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
   
 

 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością szanowni goście: Pani Prorektor ds. Dydaktyki PAM prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. n. med. prof. nadzw. PAM Andrzej Starczewski, członkowie Rady Wydziału, Kierownik Dziekanatu, Członkowie Prezydium Szczecińskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z Panią Przewodniczącą mgr Marią Matusiak na czele, Dyrektorki szkół medycznych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej do roku 2002, Naczelne Pielęgniarki i Pielęgniarze wiodących szczecińskich szpitali, koleżanki reprezentujące region zachodniopomorski w konkursie Pielęgniarka Roku, nauczyciele akademiccy oraz licznie zgromadzona młodzież wraz
z rodzinami.


Podczas swojego wystąpienia Pani Rektor pogratulowała studentom pomyślnego zdania egzaminu dyplomowego a życząc sukcesów zawodowych, zachęciła do kontynuowania studiów II stopnia, studiów podyplomowych a dla wybranych studiów III stopnia. Poprzedzając uroczyste wręczenie czepka pielęgniarskiego opiekun roku mgr Joanna Owsianowska przybliżyła zebranym tematykę symboliki zawodu pielęgniarki i położnej.  Studenci, którzy uzyskali najwyższe oceny
z egzaminu dyplomowego otrzymali czepek z rąk Przewodniczącej SIPiP, a pozostali z rąk nauczycieli zawodu. Po uroczystym ślubowaniu, Hymn Pielęgniarski odśpiewał Chór SIPiP pod kierownictwem artystycznym Pani Dyrygent Agaty Pawłowskiej.
Niezmiernie istotne w swoim przesłaniu były kolejne wystąpienia skierowane do absolwentek. Pan Dziekan WNoZ PAM podkreślił znaczenie i rolę zawodową pielęgniarki i położnej w zespole terapeutycznym sprawującym holistyczną opiekę nad pacjentem oraz konieczność wysokiej profesjonalizacji. Pani Przewodnicząca SIPiP wyraziła swoją radość z wysokiej świadomości zawodowej absolwentek czemu dały wyraz uczestnicząc tak licznie w uroczystości. Pani Helena Górska sprawująca przez wiele lat funkcję dyrektora Liceum Medycznego nawiązała do etosu zawodu i podkreśliła po raz kolejny znaczenie wartości etycznych i moralnych w codziennej nie tak łatwej praktyce. Absolwentki kierunku pielęgniarstwo – Katarzyna Łaszczuk oraz położnictwo – Aleksandra Maślach zapewniły o dumie z uzyskania tytułu zawodowego licencjata oraz o gotowości podjęcia czekających ich wyzwań z pełną świadomością ewentualnych czekających ich trudności.


Na zakończenie studenci, którzy w ocenie nauczycieli zawodu w czasie swoich trzyletnich studiów wykazali się wzorową postawą i najwyższym zaangażowaniem w opiekę nad pacjentem otrzymali list gratulacyjny od Pani Przewodniczącej PTP mgr Doroty Kilańskiej wraz z „Kalendarium Pielęgniarstwa Polskiego”. Studenci podejmujący działalność naukową i prezentujący swoje prace na konferencjach w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego otrzymali roczną prenumeratę „Problemów Pielęgniarstwa” najwyżej punktowanego w Polsce czasopisma pielęgniarskiego (6 pkt. MNiSzW).

 

Dziękując Władzom Pomorskiej Akademii Medycznej za otwarcie i współpracę w ramach organizacji tak ważnej dla środowiska uroczystości mam nadzieję, że Pomorski Uniwersytet Medyczny będzie w dalszym ciągu wysoko cenioną kolebką nowych kadr pielęgniarek i położnych.


dr n. med. Bożena Gorzkowicz
Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Szczecinie
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego PAM

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »