Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Agencja ONZ ds. Kobiet - Faktem Drukuj Email
14.07.2010.

Więcej na ten temat...

Działania Towarzystwa dotyczyły skierowania pism do polityków oraz organizacji pielęgniarskich celem wzmożenia lobbingu w sprawie powołania Agencji. Komunikat z 2008 r. poniżej.

http://www.ptp.na1.pl/images/banners/icn%20ma%B3e%20logo.bmp                                                                                         http://www.ptp.na1.pl/images/logo%20ptp%202008%20u%2081%20xxi%2008.jpg

  

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek; Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie  

 

 Komunikat prasowy.

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) wzywa z całą mocą do stworzenia skutecznej, finansowanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych Agencji do Spraw Kobiet.

Genewa, Szwajcaria, 9 czerwca 2006 roku

 

 Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), będąca globalnym reprezentantem 13 milionów pielęgniarek na całym świecie, dołącza swój głos do szeroko rozpowszechnionych i wciąż rosnących żądań domagających się utworzenia efektywnej, finansowanej międzynarodowej agencji do spraw kobiet, zdolnej do likwidacji istniejącego na całym, świecie braku równości płci, której to nierówności w żaden sposób nie można zaakceptować, oraz do likwidacji zjawiska wyłączenia kobiet z podejmowania decyzji prawie na" każdym szczeblu. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek zachęca narodowe stowarzyszenia pielęgniarek, które to stowarzyszenia są członkami Międzynarodowej Rady, aby lobbowały u przedstawicieli swoich rządów, naciskały na istniejący Panel Spójności Organizacji Narodów Zjednoczonych (1), w celu utworzenia agencji do spraw kobiet oraz potraktowały to jako sprawę pilną, o priorytetowym znaczeniu.Panel Spójności, mający kluczowe znaczenie dla reform, które mają być podjęte, w celu usprawnienia pracy Organizacji Narodów Zjednoczonym, z upoważnienia Sekretarza Generalnego Kofi Anana, bada jak kwestia równości płci może być jeszcze bardziej uwzględniona i realizowana w pracy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Panel stwarza wyjątkową okazję utworzenia specyficznej kobiecej agencji, posiadającej wystarczającą ilość środków, siłę i władzę oraz realny wpływ na warunki życia kobiet i dziewcząt na całym świecie. We wrześniu Panel przekaże swoją rekomendację (zalecenia) Zgromadzeniu Ogólnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.  „Bieda, ubóstwo, .niesprawiedliwe relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami, mały dostęp do opieki zdrowotnej, niewystarczające wykształcenie, przemoc oraz różnorodne czynniki społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturalne mają niekorzystny wpływ na zdrowie i dobrą kondycję milionów kobiet i dziewcząt na całym świecie" - stwierdziła Hikoro Minami, przewodnicząca Międzynarodowej Rady Pielęgniarek.

 

„Jest oczywistym, iż agencja do spraw kobiet będzie poruszała te kwestie, i że powinna ona była już dawno powstać. Powinna być wielkim obrońcą praw kobiet i dziewcząt, troszczącym się o ich zdrowie. Pielęgniarki, gdziekolwiek są, mogą spowodować, by ich głos był odtąd słyszalny, jeśli chodzi o te kwestie".  Kobiety na całym świecie są w przytłaczającej większości biedniejsze od mężczyzn. Znacznie częściej są ofiarami przemocy oraz są pozbawione władzy. Dzieje się tak praktycznie w każdym środowisku. W żadnej dziedzinie jednak, próba ustanowienia praw dla kobiet nie jest tak beznadziejna, jak w przypadku pandemii HIV/AIDS. Fundamentalna nierówność płci podsyca epidemię, a zwłaszcza w rejonie subsaharyjsklej Afryki, gdzie w chwili obecnej kobiety i dziewczęta stanowią przeszło 60% osób żyjących z HIV, zaś 76% w grupie wiekowej pomiędzy 15 a 24 rokiem życia.  Międzynarodowa Rada Pielęgniarek spotyka się z liderami w dziedzinie zdrowia i praw człowieka z każdego zakątka świata, naciskając na nich i przekonując, jak podstawowe znaczenie ma utworzenie silnej, specyficznie kobiecej organizacji w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mamy mało czasu. Organizacje, rządy i osoby prywatne mogą odnieść korzyść z pomysłów przedstawionych przez Panel Spójności, mających na celu zagwarantowanie reform w łonie Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczących równości płci.  

 

Nota redakcyjna:

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) jest federacja 129 narodowych stowarzyszeń pielęgniarek reprezentujących pielęgniarki na całym świecie. Międzynarodowa Rada Pielęgniarek stworzona w 1899 roku przez pielęgniarki dla pielęgniarek, jest międzynarodowym głosem w dziedzinie pielęgniarstwa, a jej celem jest zapewnienie odpowiedniej jakości opieki dla wszystkich i właściwej polityki w zakresie zdrowia na całym świecie.W sprawie dalszych informacji należy kontaktować się z Lindą Carrier-Walker tel: + 41 22 908 0100 Fax: + 41 22 908 0101. e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . Strona internetowa Międzynarodowej Rady Pielęgniarek: http://www.icn.ch

ICN/PR/06#12  (1)  Panel  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych na  najwyższym szczeblu  pracujący  nad  szeroką  spójnością  w  dziedzinie Rozwoju, Pomocy Humanitarnej i Środowiska. 15 członków Panelu to:  Shaukat Aziz  (współprzewodniczący),  Premier,  Pakistan; Gordon Brown, Minister Skarbu,  Zjednoczone Królestwo; Luisa Dias Diogo  (współprzewodnicząca) ,  Premier, Mozambik; Mohamed T.  El-Ashry,  Egipt,  Fundacja Narodów Zjednoczonych;  Robert Greenhill,   Prezes   Międzynarodowej   Kanadyjskiej   Agencji Rozwoju,  Kanada;  Ruth Jacoby,  Dyrektor Generalny do Spraw Współpracy  Rozwojowej,   Szwecja;   Ricardo  Lagos  Escobar, Prezydent  Republiki  Chile;  Louis Michel,  Belgia,  Komisarz Europejski do Spraw Rozwoju i Pomocy Humanitarnej; Benjamin W.Mkapa, poprzedni Prezydent Tanzanii;  Jean-Michel Severino, Dyrektor  Generalny,   Francuska  Agencja  Rozwoju;   Josette S.Shiner, Podsekretarz do Spraw Ekonomii, Biznesu i Rolnictwa, Stany  Zjednoczone;  Jens  Stoltenberg  (współprzewodniczący), Premier,  Norwegia;  Keizo  Takemi,  Członek  Izby  Radnych, Japonia; Kemal Derbis, Turcja, Administrator Programu Rozwoju Organizacji  Narodów  Zjednoczonych  (UNDP);  Lennart  Bage, Szwecja,  Przewodniczący  Międzynarodowej  Fundacji  do  Spraw Rozwoju Rolnictwa (IFAD).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »