Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Deklaracja w sprawie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia Drukuj Email
05.07.2010.
Spis treści
Deklaracja w sprawie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia
Strona 2
Strona 3
Strona 4

 

  http://www.ptp.na1.pl/images/stanowisko/ptp%20wizyt%F3wka.jpg

INFORMACJA PRASOWA

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego


 

w sprawie oświadzcenia pisemnego UE 40/2010 dotyczącego pracowników służby zdrowia w UE

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Tylko 15  Posłów do PE reprezentujących Polskę podpisało deklarację -  14 %.

Brak podpisu uniemożliwia wprowadzenie Deklaracji pod obrady Europarlamentu na najbliższym posiedzeniu w dniu 6 - 9 września 2010 r.

Do dnia 28.08.2010 r. deklarację podpisało 121 podpisów z 369.

W przyszłym tygodniu będzie więc ostatnia szansa, by w Parlamencie Europejskim złożyć podpisy pod deklaracją w sprawie pracowników służby zdrowia w UE (nr 40/2010). 

Ponad 6 mln pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia w UE czeka na ten ważny dokument.

Sytuacja pracowników ochrony zdrowia w UE wymaga zdecydowanych działań na poziomie UE i zaangażowania ze strony wszystkich interesariuszy.

Sektor ochrony zdrowia jest największym sektorem umożliwiającym zatrudnienie pracowników  o różnych specjalnościach i dlatego bardzo ważne są wszelkie działania mające na celu zmianę ich sytuacji na poziomie UE.

 

Wykaz Posłów, którzy odpowiedzieli na Apel z dnia 29 czerwca 2010 i złożyli podpisy.

1. Piotr Borys (EPP PO) 
2. Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S & D PO) 
3. Adam Gierek (S & D PO) 

4. Małgorzata Handzlik (PPE PO) 
5. Jolanta Emilia Hibner (EPP PL) 
6. Filip Kaczmarek (PPE PL) 
7. Jarosław Kalinowski (EPP PL) 
8. Lena Kolarska-Bobińska (EPP PO) 
9. Jan Kozłowski (EPP PL) 
10. Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (EPP PO) 
11. Jan Olbrycht (EPP PO) 
12. Mirosław Piotrowski (str. PL) 
13. Marek Siwiec (S & D PL) 
14. Janusz Wojciechowski (ERC PL) 
15. Zbigniew Ziobro (ECR PL) 

 Informacja Prasowa 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »