Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Światowa Organizacja Zdrowia Drukuj Email
23.01.2008.
 WHO
Światowa Organizacja Zdrowia
World Health Organization

www.who.ch

 

Światowa Organizacja Zdrowia została utworzona na podstawie konwencji podpisanej 22 lipca 1946 roku w miejsce Międzynarodowego Biura Higieny Publicznej i Stałej Organizacji Higieny Ligii Narodów. Konwencja ta weszła w życie 7.04.1948 roku, po ratyfikowaniu jej przez 26 państw, stąd 7 kwietnia obchodzony jest jako Światowy Dzień Zdrowia. Polska została przyjęta do ŚOZ w dniu 6 maja 1948 roku, a wystąpiła z niej w 1950 roku (podobnie jak inne państwa socjalistyczne), a przyjęta ponownie w styczniu 1957 roku.

Głównym celem ŚOZ jest osiągnięcie przez wszystkie narody możliwie najlepszego stanu zdrowia.W wykonywaniu złożonych i wielokierunkowych zadań ŚOZ biorą udział państwa członkowskie, kierując do pracy swoich specjalistów. Z tytułu członkostwa, Polska korzystała i korzysta ze stypendiów przydzielanych przez ŚOZ.

Do 1980 roku z tej możliwości skorzystało między innymi 8 polskich pielęgniarek - mgr Teresa Chętnik, dr Barbara Dobrowolska, mgr Janina Kwiatek, mgr Halina Olszewska-Kulczycka, Maria Rozwadowska, mgr Maria Rybkowska-Lipińska, mgr Maria Rychterska, mgr Halina Stecka-Fejfer. Kontakty pielęgniarek polskich z ŚOZ miały bardzo różnorodny charakter (np. seminaria) i były korzystne dla obu stron. Udział Polek w pracy na rzecz ŚOZ zawdzięczać należy dwóm polskim pielęgniarkom: Halinie Stefańskiej, przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego oraz Jadwidze Iżyckiej, Naczelnikowi Wydziału Programowego, a następnie wicedyrektorowi Departamentu Średnich Szkół Medycznych. Wymiana doświadczeń z ww. organizacjami, jak i wizyty ich przedstawicieli w Polsce ukazały im obraz pielęgniarstwa polskiego, które w tym czasie stało na średnim poziomie europejskim.

Duże znaczenie miała przynależność PTP do MRP, ponieważ jednym z warunków członkostwa w MRP był określony przez Radę standard pielęgniarstwa w kraju członkowskim.