Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Oświadczenie pisemne w sprawie pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej Drukuj Email
19.05.2010.

 
 PARLAMENT EUROPEJSKI2009 - 2014

Oświadczenie pisemne w sprawie pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej


{17/05/2010}17.5.2010                                                                                                                0040/2010

OŚWIADCZENIE PISEMNE

zgodnie z art. 123 Regulaminu

w sprawie pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej

Elena Oana Antonescu, Jean Lambert, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

Termin: {17/09/2010}                                                                   17.9.2010


0040/2010

Oświadczenie pisemne w sprawie pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej

 

Parlament Europejski,

    uwzględniając art. 26 TFUE dotyczący swobodnego przepływu osób,

    uwzględniając art. 123 Regulaminu,

 

A.  mając na uwadze, że Zielona księga w sprawie pracowników służby zdrowia w Europie (COM(2008)725) uznaje europejską specyfikę wyzwań, przed którymi stoją pracownicy służby zdrowia w Europie,

 

B.  mając na uwadze, że Unia Europejska musi zająć się nowymi wyzwaniami związanymi ze zdrowiem publicznym, będącymi rezultatem procesu starzenia się ludności w Europie,

 

1. zwraca się do Komisji Europejskiej i do rządów państw członkowskich o podjęcie odpowiednich działań w celu:  

   

   zapewnienia wystarczającej ilości danych porównawczych na potrzeby ogólnoeuropejskiego planowania obsady stanowisk w służbie zdrowia,     

    opracowania skutecznych i zrównoważonych strategii w zakresie rekrutacji i zatrzymywania pracowników w sektorze opieki zdrowotnej,     

   zapewnienia, aby wszyscy pracownicy służby zdrowia mieli dostęp do stałego rozwoju zawodowego i aby kwalifikacje zawodowe spełniały uzgodnione kryteria,     

   promowania roli pracowników służby zdrowia przy rozpoznawaniu i wdrażaniu strategii ułatwiających mobilność zawodową i przepływ wiedzy, a także uznawania wkładu pracowników służby zdrowia w realizację optymalnej wydajności w ochronie zdrowia;

 

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy Radzie, Komisji oraz parlamentom państw członkowskich.

 

Stanowisko PTP w sprawie Zielonej Księgi Pracowników Ochrony Zdrowia

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »