Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Katalog pojęć ICNP_przestrzeganie zaleceń terapeutycznych Drukuj Email
07.05.2010.

 

"Współpraca z pacjentami i ich rodzinami - w trosce o przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Katalog pojęć ICNP®"

Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych działa przeciw staraniom podejmowanym przez system opieki zdrowotnej, jego pracowników, decydentów, dotyczącym poprawy stanu zdrowia ludności. Wywołuje komplikacje medyczne i psychologiczne, pogorszenie jakości życia pacjentów, zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia odporności na leki, jest marnowaniem zasobów publicznych, niszczy zaufanie społeczeństwa i wiarygodność systemów opieki zdrowotnej.

Niektóre z tych czynników są zależne od pacjenta, inne od leku, jeszcze inne od pracowników ochrony zdrowia. Np. niski status społeczno-ekonomiczny to czynnik powiązany z pacjentem wpływający negatywnie na przestrzeganie zaleceń, a efekty uboczne terapii farmakologicznej są powiązane z terapią. Mając na uwadze tak skomplikowane powiązania czynników wpływających na przyjmowanie leków, konieczne jest udzielanie pacjentom wsparcia, a nie obwinianie ich.

 

Wydawca MAKMED

 

Spis treści:
Podziękowania
Współautorzy
Wprowadzenie
Znaczenie dla pielęgniarstwa
Rozwinięcie pojęć ICNP związanych z terminem "przestrzeganie" (adherence)
Wymiary opieki
Wymiar fizyczny
Wymiar psychologiczny
Wymiar społeczno-kulturowy i środowiskowy
Wymiar duchowy
Korzystanie z katalogu
Podsumowanie
Literatura
Załączniki
Załącznik A: Karta informacyjna ICN - przestrzeganie zaleceń
opieki długoterminowej
Załącznik B: Programy opieki
Załącznik C: Ocena ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem zaleceń
Załącznik D: Kody ICNP dla diagnoz i wyników pielęgniarskich
Załącznik E: Kody ICNP dla działań pielęgniarskich
Załącznik F: Ankieta dla użytkowników Katalogu pojęć ICNP


Więcej o ICNP (R)

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »