Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Rada ds. ICNP przy CSIOZ MZ Drukuj Email
20.03.2010.
Spis treści
Rada ds. ICNP przy CSIOZ MZ
Strona 2

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mam zaszczyt powiadomić, że w wyniku wielomiesięcznych starań Towarzystwa we współpracy z Departamentem Pielęgniarek i Położnych oraz samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Zarządzeniem nr 12 /2010 Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z dnia 18 lutego 2010 r. została powołana Rada ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP®.

Do zadań Rady ds. MKPP należy, w szczególności:

 1. określenie kierunków i priorytetów prac nad implementacją ICNP®;
 2. weryfikacja terminów funkcjonujących w ICNP®;
 3. tłumaczenie nowych terminów ICNP®;
 4. opracowanie rekomendacji w zakresie upowszechniania wyników badań nad ICNP®;
 5. wypracowanie rekomendacji dla wdrożenia ICNP® do praktyki pielęgniarskiej.

Skład Rady stanowią:

 1. Przewodniczący Rady ds. MKPP – mgr Dorota Kilańska, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie;
 2. Zastępca Przewodniczącego Rady ds. MKPP - dr Aleksandra Gaworska – Krzemińska, przedstawiciel Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego
 3. Sekretarz Rady ds. MKPP - mgr Rafał Maciąg Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 4. Członkowie Rady ds. MKPP:
 • dr Beata Dobrowolska, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, UM w Lublinie;
 • dr Jolanta Lewko, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, UM w Białymstoku;
 • mgr Hanna Grabowska, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Gdański Uniwersytet Medyczny;
 • dr Małgorzata Kisilowska, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Ekspert ds. klasyfikacji, Uniwersytet Warszawski,
 • mgr Monika Kowalska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
 • mgr Maria Smalec, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ogólnego,
 • mgr Grażyna Wójcik, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Ekspert WHO ds. pielęgniarstwa.

W obliczu informatyzacji systemu ochrony zdrowia mamy świadomość, że powołanie Rady jest znaczącym krokiem w działaniach na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.

Wpływ Klasyfikacji, jak wykazały doświadczenia innych krajów, będzie znaczący dla płatnika – możliwość wyceny kosztów opieki pielęgniarskiej, dla pracodawcy – sprawne zarządzanie zasobami, dla środowiska możliwość standaryzacji koszyka świadczeń pielęgniarskich, opracowanie standardów, procedur oraz przede wszystkim dla pacjenta – możliwość oceny jakości opieki pielęgniarskiej. 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »