Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Warsztaty przy IPCZD Drukuj Email
15.03.2010.

W dniu 13.02.2010r. w Instytucie "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" odbyły się warsztaty dla pielęgniarek i położnych nt. „Porozumiewania się w pielęgniarstwie oraz podstaw NLP”. Warsztaty zorganizowane zostały przez Zarząd Oddziału Mazowieckiego PTP oraz Koła PTP przy IPCZD.

 

   
   

 

Warsztaty prowadzone były przez Pana Wojciecha Nyklewicza – nauczyciela akademickiego i niezależnego szkoleniowca, specjalizującego się w komunikowaniu interpersonalnym w medycynie.W czasie spotkania Panie brały aktywny udział w dyskusji na temat form porozumiewania interpersonalnego w czasie wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się zagadnienia dotyczące metod synchronizacji personelu medycznego z pacjentem, który pozostaje pod opieką pielęgniarki / położnej w trakcie procesu leczenia i pielęgnowania. Ponad to, uczestniczki warsztatów były zainteresowane metodami, które można by zastosować w sytuacji pracy z pacjentem konfliktowym oraz trudnym rodzicem lub opiekunem. Wiele kontrowersji budziły przytaczane przez uczestniczki spotkania, przykłady problemów związanych z komunikacją interpersonalną, mające miejsce w pracy zawodowej. Różnorodne pomysły rozwiązywania powyższych problemów sugerowane przez zgromadzoną grupę, powodowały ożywioną dyskusję. Na koniec spotkania przeprowadzono ankietę satysfakcji uczestnictwa
w szkoleniu. Z ankiety wynika, że organizowanie tego typu spotkań spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników. Panie po warsztatach czuły pewien niedosyt z uwagi na ograniczony czas dyskusji i możliwości prowadzenia tego typu szkolenia z zastosowaniem ćwiczeń praktycznych.Uczestniczki wyraziły również chęć uczestniczenia w kolejnych tego typu spotkaniach, które mogły by zostać zorganizowane, z uwzględnieniem takich tematów jak: wypalenie zawodowe, mobbing, prawo medyczne czy techniki relaksacji.                                                                                              

 

 

Monika Lipiec
Przewodnicząca Koła PTP przy IPCZD

 
« poprzedni artykuł