Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

I-NMDS Drukuj Email
02.10.2009.

Co to jest Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa „I-NMDS”?


I-NMDS zawiera podstawowy, minimalny zbiór danych niezbędnych do opisu praktyki pielęgniarskiej, jakie są  gromadzone podczas świadczenia opieki pielęgniarskiej. I-NMDS stanowi podstawowe ramy dla gromadzenia informacji do opisu i badania pielęgniarstwa, praktyki pielęgniarskiej, zasobów opieki zdrowotnej i wybranych problemów związanych z pielęgniarstwem. ICNP  jest oparte natomiast o nowe narzędzie C-Space, wybrane specjalnie do obsługi tego zbioru danych o  pielęgniarstwie.

Dlaczego I-NMDS?


Wkład pielęgniarstwa i pielęgniarek do korzystania z opieki zdrowotnej na świecie jest znaczący. Dlatego konieczne jest, aby lokalne, krajowe i międzynarodowe struktury ochrony zdrowia wspierały gromadzenie i wykorzystywanie danych o pielęgniarstwie. I-NMDS jako kluczowy zestaw danych o pielęgniarstwie ma za zadanie:

  • Opisanie stanu zdrowia klienta/pacjenta, pielęgniarstwa, działań, wyników opieki oraz wykorzystania zasobów w odniesieniu do usług pielęgniarskich,
  • Poprawę wydajności systemów opieki zdrowotnej i pielęgniarek pracujących w systemach ochrony zdrowia na całym świecie,
  • Zwiększanie możliwości świadczenia usług przez pielęgniarki i położne,
  • Rozwiązanie problemu niedoboru zasobów w pielęgniarstwie, nieodpowiednich warunków pracy, nierównej dystrybucji i niewłaściwego wykorzystania personelu pielęgniarskiego,
  • Koncentrowanie się na wyzwaniach stojących przed pielęgniarstwem, jak również na możliwościach dostępu do globalnych zasobów innowacji technologicznych,
  • Badanie oparte na dowodach w praktyce celem jej ulepszenia i
  • Przyczynianie się do poprawy zdrowia publicznego.

Definiowanie I-NMDS - Elementy


I-NMDS to projekt pod patronatem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) oraz Specjalnej grupy Informatycznej Międzynarodowego Stowarzyszenia Pielęgniarskiego, Towarzystwa Informatyki (International Medical Informatics Association Nursing Informatics Special Interest Group- IMIA NI-SIG). Projekt jest również skoordynowany z normami międzynarodowymi, organizacjami i innymi zainteresowanymi stronami w celu zapewnienia harmonizacji działań.


Werley i Lang (1988), opierając się na Pielęgniarskiej Minimalnej Bazie Danych opracowały projekt I-NMDS, który określa ramy trzech kategorii elementów danych: (a) miejsce, (b) dane demograficzne pacjenta, (c) opiekę pielęgniarską. Dane elementy są identyfikowane w ramach każdej z trzech kategorii.

1.
Miejsce:

agencja lokalizacji, własności obiektu, systemy płatności
w danym kraju, typ usług klinicznych, personel pielęgniarski
(liczba, płeć, szkolenia i edukacja, pełne etaty dla typów
personelu), oraz liczba personelu w stosunku do pacjentów.

2.Dane
demograficzne
pacjenta:

daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia opieki, kraj
zamieszkania, typu usługi klinicznej, obecny status, rok
urodzenia, płeć, powód zgłoszenia.

3.Opieka
pielęgniarska:

Diagnozy pielęgniarskie, działania pielęgniarskie wobec
pacjenta oraz intensywność świadczonej opieki.

Wraz z budową bazy danych trwają jednocześnie prace nad projektem I-NMDS i wykorzystania I-NMDS i Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®), jako jednego programu ICN.

Koncepcja ICNP ® może być wykorzystywana do I - NMDS z wykorzystaniem elementów ICNP® tj.: diagnoza, działania i wyniki. Ogólnie rzecz biorąc, I-NMDS może być wykorzystana do koordynacji międzynarodowego gromadzenia danych i ich analizy dla uzyskania odpowiednich informacji w celu wsparcia opisu pielęgniarstwa, jego analizy i doskonalenia dla
praktyki pielęgniarskiej.


Jak można uczestniczyć w projekcie?


Szereg krajów zrzeszonych w ICN wyraziło zainteresowanie udziałem w Projekcie I-NMDS. W tym celu należy powołać w kraju zespoły składające się z przedstawiciela ICN, członka krajowego stowarzyszenia pielęgniarek (członka ICN), przedstawiciela IMIA-NI (jeśli dotyczy), i innych ekspertów.


Więcej na temat Projektu na stronie www.nursing.umn.edu/ICNP Praca nad I-NMDS jest koordynowana przez Center for Nursing Minimum Data Set Knowledge Discovery, mieszczącego się na Uniwersytecie w Minesocie – Szkoła Pielęgniarstwa, USA. Centrum jest akredytowane przez ICN jako Centrum Badania i Rozwoju ICNP®, stanowi administracyjny zasób wsparcia dla rozwoju i-NMDS.

źródło http://www.icn.ch/pillarsprograms/international-nursing-minimum-data-set-i-nmdsseptember-2007/
Więcej: http://www.icn.ch/Search.html?ordering=&searchphrase=all&searchword=NMDS

Warszawa, 24 sierpnia 2008 r.

Więcej o ICNP (R)

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »