Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Rada Naukowa przy Zarządzie Głównym PTP Drukuj Email
19.01.2008.

Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego XVII kadencji (2017 - 2021)

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Gniadek

 • Pracownik Zakładu Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk
  o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa WNZ UJCM, redaktor naczelny czasopisma Problemy Pielęgniarstwa
 • Członek zarządu Oddziału Terenowego w Krakowie Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, członek Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
 • Zainteresowania naukowe: mykologia, pielęgniarstwo epidemiologiczne, zakażenia szpitalne, badania naukowe w pielęgniarstwie
 • mgr pielęgniarstwa,  specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, studia podyplomowe Zarządzanie Kapitałem Ludzkim

dr hab. n. o zdr. prof. UMK Aldona Kubica

 • Pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum
  w Bydgoszczy, Katedra i Zakład Promocji Zdrowia
 • Kierownik Katedry i Zakładu Promocji Zdrowia
 • Zainteresowania naukowe: edukacja zdrowotna i terapeutyczna, adherence, prewencja, współpraca personel medyczny-pacjent, strategie radzenia sobie ze stresem u osób po zawale serca, problemy terapii antyagregacyjnej w chorobach układu krążenia
 • mgr pedagogiki, podyplomowe studia: pomoc psychologiczna

dr hab. n. hum. Maria Kózka, prof. nadzw. UJ

 • Pracownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego/ Prodziekan Wydziału Nauk
  o Zdrowiu UJCM ds. dydaktycznych i studenckich, studia stacjonarne,
 • Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa
 • Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Ratunkowych, członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
 • Zainteresowania naukowe: jakość i bezpieczeństwo opieki pielęgniarskiej, kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek, praktyka pielęgniarska oparta na faktach, edukacja pacjentów w chorobach przewlekłych
 • mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

dr n. o zdr. Ewa Kobos

 • Pracownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Członek zarządu Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii
 • Zainteresowania naukowe: edukacja zdrowotna, psychospołeczne aspekty funkcjonowania chorych na cukrzycę
 • mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, studia podyplomowe Ekonomika Zdrowia, studia podyplomowe Logopedia Korekcyjna
 • Pracownik Zakładu Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa, Prodziekan do spraw studentów Wydziału Nauk
  o Zdrowiu, członek Senatu PUM, Członek Uczelnianej Komisji do Spraw Jakości Kształcenia PUM
 • Zainteresowania naukowe: zdrowie kobiet w różnych okresach życia, zwłaszcza
  w okresie około i pomenopauzalnym, między innymi dotyczą poszukiwania czynników wpływających na zaburzenia nastroju kobiet, na występowanie zespołu metabolicznego, poszukiwania zależności pomiędzy czynnikami biologicznymi
  i psychospołecznymi oraz wpływie  biopierwiastków i metali ciężkich na funkcjonowanie psychiczne i społeczne kobiet, a także  wieloaspektowej analizy jakości życia pacjentów poddawanych terapii oraz badań naukowych we współczesnym pielęgniarstwie
 • mgr dydaktyki medycznej w zakresie pielęgniarstwa, specjalizacja z organizacji
  i zarządzania w pielęgniarstwie
 • Pracownik Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej
 • Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
  w Białymstoku, UMB - adiunkt
 • Zainteresowania naukowe: badania jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia
  w chorobach reumatycznych, problemy samoopieki i samopielęgnacji w przewlekłych chorobach reumatycznych, edukacja zdrowotna pacjentów, metrologia w praktyce pielegniarskiej - walidacja i kulturowa adaptacja narzędzi badawczych
 • mgr pielęgniarstwa, I Stopień Specjalizacji z Medycyny Społecznej, II Stopień Specjalizacji z Organizacji z Zarządzania, studia podyplomowe – Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne, doktorat - dr n. med. - Akademia Medyczna w Białymstoku, habilitacja – dr hab. nauk o zdrowiu - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku    
 • Pracownik Zakładu Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Izby Przyjęć Ogólnej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
 • Zastępca przewodniczącego Sekcji Pielęgniarskiej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, członek Zarządu Akademickiego Koła PTP przy Wydziale Nauk
  o Zdrowiu UM w Lublinie
 • Zainteresowania naukowe: kardiologia prezencyjna, zachowania zdrowotne w różnych grupach społecznych, wpływ zachowań związanych ze zdrowiem na umieralność, geriatria, zdrowie publiczne
 • magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego i rodzinnego
 • Pracownik Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach, Kierownik Zakładu Badań Wieku Rozwojowego w Instytucie Zdrowia Publicznego na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych oraz rad naukowych czasopism
 • Zainteresowania naukowe: rozwój i zdrowie dzieci i młodzieży
 • specjalizacja w zakresie zdrowia publicznego, studia podyplomowe - Doskonalenie pedagogiczne dla młodych nauczycieli akademickich, stypendystka The Golda Meir Mount Carmel International Training w Hajfie