Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Posiedzenie CNR 2009 Drukuj Email
06.07.2009.

ICN wybrało nowego Prezydenta i Zarząd Dyrektorów ICN

 Genewa, Szwajcaria, Durban Południowa Afryka 1 lipca 2009 – 24 co czteroletni Kongres ICN.Bierze w nim udział ponad pięć tysięcy pielęgniarek ze 134 krajów. Kongres po raz pierwszy odbywa się na kontynencie afrykańskim. Spośród 5000 uczestników, 3300 pochodzi z kontynentu afrykańskiego.
Wybory odbyły się podczas posiedzenia organu ICN - Rady Narodowych Reprezentantów (CNR), na 24 co czteroletnim Kongresie ICN w Durbanie, Republika Południowej Afryki. 26 prezydentem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) na kadencję 2009 – 2013 została wybrana Rosemary Bryant (Australia). Zgodnie z Konstytucją ICN Przewodniczącą ICN można być przez 1 kadencję, bez możliwości kandydowania na kolejne kadencje do Zarządu Dyrektorów ICN. W głosowaniu wzięło udział 89 krajów spośród 133 członków ICN. Oficjalne ogłoszenie i przekazanie insygniów władzy odbędzie się podczas ceremonii zamknięcia Kongresu w dniu 3 lipca 2009 r.

Pielęgniarka, wybitny lider pielęgniarstwa zaangażowana w działalność na rzecz pielęgniarstwa i ochrony zdrowia w kraju i na arenie międzynarodowej.

 

http://www.ptp.na1.pl/images/24_Kongres_ICN/przewodnicz%A1ce.jpg

Rosemary Bryant obecna Prezydent ICN i Hiroko Minami ustępująca Prezydent ICN 


Rosemary Bryant, jest Naczelną Pielęgniarką Federacji Pielęgniarek i Położnych w Australii, od 2005 do 2009 była 2 wiceprezydentem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek. Wcześniej, przez 8 lat, dyrektor wykonawczy Royal College of Nursing, Australia, oraz konsultant Światowej Organizacji Zdrowia.
R. Bryant ma duże doświadczenie w zakresie polityki zdrowotnej oraz polityki w pielęgniarstwie, a Jej akademickie zainteresowania koncentrują się wokół prawa w ochronie zdrowia. Posiada doświadczenie praktyczne w zakresie regulacji prawnych - jest członkiem 3 pielęgniarskich organów regulacyjnych.

Rada Narodowych Reprezentantów wybrała również 29.06.2009 r. Zarząd Dyrektorów ICN w składzie:

1. Sylvia Denton (Wielka Brytania),
2. Marion Guy (Nowa Zelandia),
3. Masako Kanai-Pak (Japonia),
4. Elizabeth Oywer (Kenia),
5. Maria Angela Marroquin Elias (Salwador),
6. Peter Pozun (Słowenia);
7. Marlene Smadu (Kanada);
8. Maria Augusta Sousa (Portugalia).
 Aktualni członkowie Zarządu wybrani na kolejną kadencję:
9. Rudolph Cini (Malta),
10. Anna Karin Eklund (Szwecja),
11. William Holzemer (USA),
12. Julita Sansoni, (Włochy),
13. Beatriz Carvallo Suarez (Kolumbia) i
14. Teresa JC Yin (Tajwan )
 Członkiem Zarządu Dyrektorów ICN można być nie dłużej niż przez 2 kadencje.

http://www.ptp.na1.pl/images/24_Kongres_ICN/zarz%A1d%20icn.jpg


 

ICN nominuje wybitną hiszpańską pielęgniarkę, lidera pielęgniarstwa do największej międzynarodowej nagrody

Nagroda ICN „Partnerzy w Rozwoju” została przyznana Elsevier

Genewa, Szwajcaria, Durban, Republika Południowej Afryki, 25 czerwca 2009

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN) ma zaszczyt ogłosić, że w 2009 r. Máximo González A. Jurado, jest odbiorcą najbardziej prestiżowej międzynarodowej nagrody w pielęgniarstwie – Nagrody im. Christiane Reimann.

 

 

http://www.ptp.na1.pl/images/24_Kongres_ICN/nagroda%20icn.jpg

Rosemary Bryant II wiceprezydent ICN oraz Dr González Jurado

 


Dr González Jurado RN Phd jest przewodniczącym General Council Colleges of Nursing w Hiszpanii, poświęcił ponad 30 lat pracy społecznej na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Hiszpanii i w innych częściach świata.


ICN przyznaje tę nagrodę co cztery lata w uznaniu wybitnych zasług dla pielęgniarstwa, twórczej wizji, przywództwa i zaangażowania na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i nauki. Nagroda przyznana Dr González Jurado zawdzięcza swoją nazwę pierwszemu etatowemu Dyrektorowi Wykonawczemu ICN, Christiane Reimann.


Dr González Jurado otrzymał doktorat z Uniwersytetu Complutense w Madrycie i był jednym pierwszych hiszpańskich pielęgniarek, które otrzymały ten tytuł. Dr González Jurado jest założycielem Szkoły Nauk o Zdrowiu w ramach Uniwersytetu, specjalistą ds. kształcenia ustawicznego z zakresu badań naukowych w pielęgniarstwie w Hiszpanii.


Dr González Jurado stworzył także Fundację Zdrowia, jest liderem w dziedzinie badań w pielęgniarstwie. W 1999 r. założył pierwsze centrum badań naukowych w pielęgniarstwie w Hiszpanii, Instytut Zdrowia i Badania Jakości. Od 2000 roku kierował największą projektem dla pielęgniarstwa „Normalizacja terminologii w pielęgniarstwie. Interwencje”. Jako wiceprzewodniczący FEPI (Europejskiej Rady Organów Regulacyjnych w Pielęgniarstwie) i przewodniczący grupy ekspertów ”Nursing Drafting” w sprawie Europejskiego Kodeksu Etyki i Ideontologii, dr González Jurado w swojej karierze zawodowej podejmował również
działalność międzynarodową. Jest założycielem i prezesem organizacji „Pielęgniarki na świecie” (Enfermeras para el Mundo) - organizacji pozarządowej, która zrealizowała ponad 40 projektów współpracy na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Senegalu, Maroku, Ekwadorze, Peru, Gwatemali, Boliwii i Mauretanii.


Nagroda została wręczona dr González Jurado podczas ceremonii otwarcia 24 co czteroletniego Kongresu ICN w Durbanie, Republika Południowej Afryki.Nagroda „Partnerzy w Rozwoju” została przyznana firmie Elsevier. U uznaniu zaangażowania na rzecz publikacji w zakresie zdrowia i informacji naukowej. Nagroda „Partnerzy w Rozwoju” jest przyznawana na rzecz fundacji, korporacji, organizacji pozarządowych lub innych grup, które wykazały, wybitne przywództwo i inwestycję w zakresie pielęgniarstwa i opieki zdrowotnej, budowanie potencjału, przynoszącego korzyści dla zdrowia populacji. Nagroda ta została przyznana podczas ceremonii otwarcia na 24 Czteroletniego Kongresu ICN, w Durbanie, Republika Południowej Afryki. "Elsevier” wspierał i współpracował z ICN od 2001. Pomagał w dostarczaniu aktualnej wiedzy pielęgniarek w Afryce Subsaharyjskiej, poprzez skuteczne i innowacyjny projekt „Wędrujące Biblioteki”. Elsevier zapewnia dostawy ponad 250 bibliotek dla pielęgniarek pracujących w 17 krajach afrykańskich. Ten hojny, trwały i niezastąpiony wkład czyni „Wędrujące Biblioteki” możliwymi i przynosi wiedzę dla pielęgniarek, tam gdzie jest ona tak bardzo potrzebna". Dla wielu pielęgniarek pracujących na obszarach wiejskich Afryki, „Wędrująca Biblioteka” jest ich jedynym źródłem aktualnych informacji na temat zdrowia, ich praca ma miejsce w najbardziej wymagających i trudnych okolicznościach, często daleko od porad ekspertów na temat trudnych kwestii opieki zdrowotnej. Dostęp do aktualnych informacji zdrowotnych świadczonych przez telefon komórkowy Biblioteki jest dosłownie jedynym źródłem. "Wędrująca Biblioteka” przyczynia się do upowszechniania wiedzy naukowej w zakresie zdrowia. „Elsevier ma zaszczyt być partnerem w tej inicjatywie z ICN", stwierdził Belinda Tudin, Business Development Manager, Elsevier. . Partnerstwo Elsevier z ICN jest ugruntowane wspólnym przekonaniem, że jakość opieki zdrowotnej zaczyna się od dostępu do opieki zdrowotnej i wysokiej jakości informacji. Dobrze poinformowane pielęgniarki otwierają drzwi do zapobiegania i leczenia dla wielu klientów, którzy byli bez szansy na jej otrzymanie. Nagroda ta uznaje zaangażowanie Elsevier w umacnianie i wspieranie działań pielęgniarskich w zakresie jakości opieki i przez to przyczynia się do osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

http://www.ptp.na1.pl/images/24_Kongres_ICN/elselvier.jpg
przedstawiciel Elselvier, Franz Wagner I wieceprezydent ICN 

 

Durban 30 czerwca 2009

 
« poprzedni artykuł