Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Innowacja co to takiego? Drukuj Email
04.06.2009.
Spis treści
Innowacja co to takiego?
Strona 2
Strona 3
Zapraszamy do dzielenia się innowacjami w pielęgniarstwie - więcej poniżej


„Innowacja” to proces kształtowania nowego podejścia, wprowadzania nowych technologii i sposobów pracy.

 


 

"Innowacyjne” mogą więc być narzędzia, techniki, procesy, ale też sposób organizacji, zachowanie człowieka, jego metoda działania.

Innowacja rozpoczyna się od dobrego pomysłu, ale jest czymś znacznie więcej niż „tylko” pomysł.  Obejmuje również proces przekształcania idei w coś, co jest możliwe do zastosowania, wdrożenia, zrealizowania, co (miejmy nadzieję) zaowocuje lepszą promocją zdrowia, skuteczniejszym zapobieganiem chorobom i opieką nad pacjentem.  

 

Czasami innowacje mają charakter przełomowy – poważnych zmian, o dalekosiężnych konsekwencjach. Wiele przykładów takich przemian można znaleźć w historii. Tym niemniej innowacje mogą też być mniej radykalne (Afuah, 1998), a raczej powolne – stanowią wtedy stały proces doskonalenia, analizy, nieustannego wprowadzania zmian w celu osiągania lepszych wyników.  

 

Choć nie są wówczas tak spektakularne, powodują doskonalenie kompetencji   i – z perspektywy czasu – przynoszą równie pozytywne skutki.  Innowacje mogą mieć charakter techniczny (np. projektowanie nowego produktu lub jego doskonalenie), procesowy, czy administracyjny (dotyczący struktur lub procesów) (Afuah, 1998).   Mogą – choć nie muszą – oddziaływać na siebie wzajemnie, w obszarze tej samej lub różnych dziedzin; czasami wdrożenie określonej zmiany wymaga (bądź powoduje) szereg kolejnych zmian w innych obszarach.

 

Innowacja wymaga często eksploracji nowych obszarów, wypróbowywania nowych rzeczy. Nie należy oczekiwać od niej natychmiastowych, pozytywnych wyników.  Przeciwnie – proces innowacji to działanie metodą prób i błędów.  Literatura opisująca poszukiwania nowych rozwiązań, jak i opinie innowatorów ze środowiska biznesu czy przemysłu, pełne są przykładów niepowodzeń. Czasami klęska jest warunkiem sukcesu.  

 

Tym niemniej dla potrzeb tych rozważań przyjęto, że:

 

Innowacja to tworzenie nowych pomysłów lub zastosowanie istniejących rozwiązań w nowych sytuacjach, powodujące poprawę usług, programów, struktur, produktu i/lub systemu.    


 

  
« poprzedni artykuł   następny artykuł »