Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Komisja ds. Badań Naukowych w Pielęgniarstwie Drukuj Email
04.02.2009.

osoby zainteresowane (członkowie PTP) współpracą z Komisją proszeni są o kontakt z przewodniczącą Komisji Anna Andruszkiewicz anna Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

cele i zadania poniżej:

Uchwała nr 97 /XIV/08

Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

z dnia  5 grudnia  2008 r.w sprawie powołania Komisji ds. Badań Naukowych w Pielęgniarstwie 

Na podstawie  art. 10  ust. 1.8) o prawa o stowarzyszeniach z 2003r. ( DzU Nr 79  poz. 855, Nr 96 poz 842 z 2003r.; Nr 101 poz. 1055 z 2004r.) oraz § 27 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego uchwala się co następuje:

§1 

Uchwała dotyczy powołania Komisji ds. Badań Naukowych w Pielęgniarstwie

§2 

Niniejszym powołuje się Komisję ds. Badań Naukowych w Pielęgniarstwie, powołanej  w celu: 

  1. Stworzenie strategii badań naukowych w pielęgniarstwie w Polsce oraz ich intensyfikacja. Wdrażanie wyników do praktyki, co ma na celu zapewnienie wysokich standardów opieki.
 
  1. Podjęcia działań mających na celu:

1)     powołanie grupy roboczej, która opracuje strategię prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie;

2)     opracowanie rejestru ośrodków, które prowadzą badania naukowe oraz tematyki badań i osób je prowadzących;

3)     stworzenie sieci ośrodków , które realizowałyby wspólne projekty badawcze

4)     pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów badawczych wieloośrodkowych;

5)     określenie obszarów i tematów badań;

6)     rozwijanie infrastruktury na rzecz badań  w pielęgniarstwie;

7)     powołanie grup eksperckich mających na celu zebranie i popularyzację, różnych metod i narzędzi badawczych , które mogą być wykorzystane w badaniach w pielęgniarstwie;

8)     wydawanie cykliczne publikacji : biblioteczka profesjonalnej pielęgniarki , która miała by na celu popularyzację narzędzi, które można wykorzystywać w praktyce;

9)     powołanie zespołów, które zajmą się adaptacją narzędzi, które mogą by wykorzystywane w badaniach w pielęgniarstwie;

10) popularyzowanie badań naukowych w środowisku;

11) nagradzanie prac magisterskich , które reprezentują najwyższy poziom merytoryczny;

12) organizowanie warsztatów naukowych dla pielęgniarek zainteresowanych prowadzaniem badań naukowych;

13) prowadzenie działań mających na celu wdrażanie wyników badań naukowych do praktyki pielęgniarskiej;  

§ 3 

  1. Ustala się skład osobowy Komisji  ds. Badań Naukowych w Pielęgniarstwie

Patronat prof. Irena Wrońska

1)     Dr n med. Anna Andruszkiewicz – Bydgoszcz CM w Bydgoszczy

2)     Dr n med. Mariola Banaszkiewicz – Bydgoszcz CM w Bydgoszczy

3)     Dr n med. Mirosława Felsmann – Bydgoszcz CM w Bydgoszczy

4)     Dr n med. Dorota Jachimowicz- Wołoszynek – Bydgoszcz CM w Bydgoszczy

5)     Mgr Jolanta Czerniak – WUM

6)     Dr n med. Matylda Sierakowska - Białystok UM

7)     Goworek Piotr –  WUM – student

8)     Durka Małgorzata – Warszawa UM –student

 

  1. Z ramienia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego koordynowanie prac komisji i nadzór merytoryczny powierza się dr Marii Cisek i dr B. Janus.
  2. Postanawia się stworzyć platformę wymiany informacji w zakresie badań naukowych w pielęgniarstwie w formie sieci internetowej

 § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 Sekretarz ZG PTP                                  Przewodnicząca ZG PTP   

Barbara Janus                                                 Dorota Kilańska                                   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »