Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

1% dla PTP Drukuj Email
30.03.2011.
    
http://www.ptp.na1.pl/images/banners/1%25%20czepek.jpg KRS "0000065610"  dane adresowe
zbliża się okres rozliczeń podatkowych dlatego zachęcamy zainwestuj w rozwój pielęgniarstwa - przekaż 1% na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

Wszystkie materiały, które są udostępniane na naszej stronie są tłumaczone i publikowane ze składek członków PTP, skromnych darowizn sponsorów, a najczęściej są wynikiem pracy wolontariuszy organizacji.  Możesz mieć w tym swój udział.   

Co zrobić, aby wspomóc naszą organizację ?  należy:

wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Osoby fizyczne mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę darowizny na rzecz PTP na dwa sposoby:

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).  

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie ma nr KRS "0000065610"

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel).

Przykładowo: jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H w następujący sposób:

 • 124. Nazwa OPP: POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE
 • 125. Numer KRS: 0000065610
 • 126. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 123) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 129. Wyrażam zgodę - zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

Podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce “cel szczegółowy 1%”, znajdującej pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

 • PIT 28 - poz.125,
 • PIT 36 - poz.301,
 • PIT 36L - poz.104,
 • PIT 37 - poz.122,
 • PIT 38 - poz. 57,
 • PIT 39 - poz. 50.

 

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy.

Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

kwota - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Musi to uczynić w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof).

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.

Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Drugą formą jest:

 • Obniżenie podstawy obliczenia podatku - Gdy przekroczyłeś próg podatkowy i musisz odprowadzić podwyższony podatek.
 • Podstawą obliczenia podatku jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami ich uzyskania ustalona zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Górną granicą odliczenia jest 6% dochodu tj. analogicznie jak w przypadku podstawy opodatkowania - różnicy pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. 
 • Ograniczenie 6% dochodu dotyczy także łącznie darowizn z tytułu przekazanych kwot na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . Wpłata musi być dokonana w danym roku podatkowym. Dowodem, który poświadcza darowiznę jest dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Kwota, która pomniejsza podstawę odliczenia podatku nie może być jednocześnie kwotą, która pomniejsza dochód, określony w pkt 2 wyjaśnienia.
 • Powyższe warunki są uregulowane w art. 26 ust. 1 pkt 9, ust. 6a, 6b oraz ust. 7 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmian.).

  Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »