Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

ICNP Publikacje Drukuj Email
30.11.2008.

 

1)       Akredytowane Centra Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) ICN Accredited Centres for ICNP®; Research and Development, Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17, zeszyt nr 3

2)       Beata Brosowska, Dorota Kilańska, Jolanta Glińska, Małgorzata Lewandowska, ICNP® jako narzędzie do tworzenia Minimalnego Zbioru Danych o Pielęgniarstwie I-NMDS, Biuletyn OIPiP w Lublinie 2010

3)       Charakterystyka specjalistycznego medycznego języka angielskiego, jakim posługuje się grupa zawodowa — pielęgniarki (dokument elektroniczny): http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=253; 10.08. 2009

4)       Górajek-Jóźwik J. (red.). Historia klasyfikacji i kategoryzacji diagnoz pielęgniarskich. W: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008; 41–58.

5)       Górajek-Jóźwik J. Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej podręcznik dla studiów medycznych.

6)       Górajek-Jóźwik J., Diagnoza pielęgniarska – charakterystyka wybranych klasyfikacji: NANDA i ICNP, W: Podstawy pielęgniarstwa. T. I. Wyd. Czelej, Lublin 2004: 260-274

7)       Górajek-Jóźwik J., M. Kisilowska, ICNP® Poland — Country Report (2000, Prague — Czech). The report refers to the period June–October 2000; www.icnp.cz/Praha2000/Poland/poland.doc; 20.08.2009

8)       Górajek-Jóźwik J., The classifcation system of nursing practice - the historical and practical perspective, Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Lublin – Poland, 2003. S.D., Vol. LVIII, N2, 123, p. 2002-2007. 

9)       Górajek-Jóźwik J.: Formalizacja diagnozy pielęgniarskiej. Seminarium Naukowe. Lublin 17.10.2008r.;

10)    Górajek-Jóźwik J.: Międzynarodowa Klasyfikacja dla Potrzeb Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) - podstawy i założenia (w:) Jakość w Opiece Zdrowotnej. Piąta Ogólnopolska Konferencja Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kraków 2000, s. 71-74.

11)    Górajek-Jóźwik J.: The classifcation systme of nursing practice - the historical and practical perspective. Annales Universitatis Marie Curie-Skłodowska. Lublin - Poland 2003. S.D., Vol. LVIII, N2, 123, p. 2002-2007.

12)    Health informatics – Integration of a reference terminology model for nursing, Reference number of working document: ISO/TC 215/N 142

13)    J. Sansoni, M. Giustini, More than terminology: using ICNP to enhance nursing’s visibility in Italy, 2006 International Council of Nurses, International Nursing Review, 53, 21–27

14)    Jarosz M.J.: Informatyka w pielęgniarstwie.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 84-100.

15)    Jędrnych M., Jodłowska-Jędrych B.: Zapotrzebowanie na systemy informatyczne w medycynie.: Wprowadzenie do diagnozy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studiów medycznych. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, 61-83.

16)    Kilańska D. Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®). Aktualny stan na świecie i etap prac przygotowawczych do wdrożenia w Polsce,  Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17, zeszyt nr 3

17)    Kilańska D.,  Interoperacyjność danych   w transgranicznej opiece zdrowotnej, Materiały z X Konferencji "Pielęgniarka-pacjent partnerzy w działaniu", Kraków 1.06.2012 r.

18)    Kilańska D., „Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ®) –  wizja i rzeczywistość” – w drodze ku lepszej przyszłości, Biuletyn OIPiP w Krośnie, 2011

19)    Kilańska D., BaT Tool – internetowe narzędzie wsparcia tłumaczenia i walidacji terminów ICNP®, Magazyn Pielęgniarek i Położnych

20)    Kilańska D., Historia powstania ICNP® cz 1, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007 nr 3

21)    Kilańska D., Historia powstania ICNP® cz 2, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 2007 nr 4

22)    Kilańska D., ICNP ® wizja i rzeczywistość, Biuletyn OIPiP w Lublinie, 2010

23)    Kilańska D., Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®), Biuletyn nr CSIOZ nr 3 ,2012 r.

24)    Kilańska D., Sprawozdanie z 24. Kongresu MiędzynarodowejRady Pielęgniarek .Przewodzimy zmianom; Budując zdrowsze społeczeństwo. (Leadingchange; Building healthier nations), który odbył się 30.06.04.07.2009 roku w Durbanie (RPA), Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17, zeszyt nr 3

25)    Kilańska D.: Klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej. Zarządzanie informacją, środkami kontroli i normami. W: Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2007; 3: 7

26)    Kisilowska M, Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej - powstające narzędzie opisu pracy pielęgniarek. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2000 nr 2 s. 59-69

27)    Kisilowska M, Reorganized structure and other proposals for the ICNP® development. International Nursing Review, 2001 vol. 48 nr 4 s. 218-223.

28)    Kisilowska M. Czy katalogowanie ma przyszłość? Dwugłos względnie uporządkowany.dokument elektroniczny: http:// www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja2ref3.pdf 10.08.2009

29)    Kisilowska M., HEALTH INFORMATION LITERACY. BIBLIOTEKI NA ZDROWIE! [HEALTH INFORMATION LITERACY. LIBRARIES FOR THE BETTER!] http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/kisilowska-n.pdf

30)    Kisilowska M.: Czy katalogowanie ma przyszłość? Dwugłos względnie uporządkowany. http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/biblio21/sesja2ref3.pdf

31)    Kisilowska M.: Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – narzędzie zarządzania wiedzą w opiece zdrowotnej. „Biuletyn EBIB” (Dokument elektroniczny), 2005 (69), nr 8. http://ebib.oss.wroc.pl/2005/69/kisilowska.php

32)    Kisilowska M.: Słowo o systemie - konieczność i bariera przekazu informacji w opiece zdrowotnej. Seminarium Naukowe. Lublin 17.10.2008r.;

33)    M. Kisilowska, Międzynarodowa klasyfikacja praktyki pielęgniarskiej - powstające narzędzie opisu pracy pielęgniarek, Zagadnienia Informacji Naukowej, 2000 nr 2 s. 59-69

34)    Małgorzata Lewandowska, Jolanta Glińska, Beata Brosowska, Dorota Kilańska, Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju  Międzynarodowej Klasyfikacji  Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Biuletyn OIPiP w Lublinie 2010

35)    Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP) wersja 1.0, (praca zbiorowa) Makmed: Lublin  2009

36)    Międzynarodowa konferencja na temat: Translators and reviewers workshops of the ICNP®. Organizator: International Council of Nurses w Genewie. Wystąpienie w sesji plakatowej: Kisilowska M., The Polish version of the International Classification of Nursing Practice®. Coimbra, Portugalia, 15-19 XI 2000.

37)    Międzynarodowy Zbiór Danych dla Pielęgniarstwa(International Minimum Data Set – I-NMDS), PTP 2008, dokument elektroniczny

38)    Monika Binkowska-Bury, Małgorzata Nagórska,  Paweł Januszewicz, Współczesna wizja pielęgniarstwa w systemie e –Zdrowia, Problemy Pielęgniarstwa, 18 (3): 342–347

39)    Pociask M., Charakterystyka specjalistycznego medycznego języka angielskiego, jakim posługuje się grupa zawodowa — pielęgniarki, (dokument elektroniczny): http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=253; 10.08. 2009

40)    Pociask Monika, Charakterystyka specjalistycznego, medycznego języka angielskiego jakim posługuje się grupa zawodowa - pielęgniarki http://www.koweziu.edu.pl/edukator/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=253;

41)    Quadrennial Congress of the International Council of Nurses. Kopenhaga, VI 2001. Referat na temat: Kisilowska M., Wolska-Lipiec K., Nursing information system in Poland.

42)    Sosińska-Kalata B Język informacyjno-wyszukiwawczy jako narzędzie organizacji wiedzy Zagadnienia Informacji Naukowej 2001; 2: 31–32

43)    Stanowisko W Sprawie Wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej (ICNP®) do praktyki, Problemy Pielęgniarstwa 2009, tom 17, zeszyt nr 3

44)    Warsztaty ICNP Telenurse Projekt dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Praga, X 2000. Referat: Kisilowska M., Górajek-Jóźwik J., The International Classification of Nursing Practice® Beta version – in Poland.

45)    Zarzycka D., Górajek-Jóźwik J. Nursing diagnosis with the ICNP® in the teaching context International Nursing Review 2004; 51 (4): 240–249.

46)    Zarzycka D.; Górajek-Jóźwik J.: ICNP w skali Polski www.pzwl.pl/pdf.php?kid=632 (fragment z książki);

47)Ziegman M., Wójcik G.: Klasyfikacja działań pielęgniarskich. http://www.igichp.edu.pl/Marek/Klaspoz/Klasyfikacja_analiza.htm

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »