Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Regulamin, karta zgłoszeniowa "Pielęgniarka Roku 2008" IV edycja Drukuj Email
13.10.2008.
Kartę zgłoszeniową można pobrac TUTAJ , Regulamin poniżej:

Regulamin

IV Ogólnopolskiego Konkursu

„Pielęgniarka Roku 2008”


 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim wziąć udział pielęgniarki  zatrudnione w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej

 2. Do Konkursu mogą przystępować osoby biorące udział w poprzedniej edycji Konkursu oraz jego laureaci.

 3. Konkurs przeznaczony jest dla pielęgniarek sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem z wyłączeniem kadry kierowniczej –   dyrektorów ds. pielęgniarstwa, pielęgniarek naczelnych, przełożonych, oddziałowych oraz koordynujących.

 4. Uczestnicy Konkursu zgłaszani są na podstawie obowiązujących w zakładach opieki zdrowotnej kryteriów np. oceny okresowej,  zaangażowania w pracę zawodową, wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, wzorowej postawy etycznej itp.

 5. Kartę Zgłoszenia Uczestnika,  potwierdzoną pieczątką imienną bezpośredniego przełożonego oraz pielęgniarki kierującej kadrą pielęgniarską w zakładzie opieki zdrowotnej, należy przesłać do Oddziału Wojewódzkiego PTP (fax 042 29 803 67 lub adres na stronie: http://www.ptp.na1.pl/ - PTP - Piel. Roku w terminie do dnia 31.01.2008 r. Uczestnicy Konkursu z Województwa Mazowieckiego proszeni są o przysyłanie zgłoszenia na adres sekretariatu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; fax 042 29803 67) Biuro czynne pn, śr, pt – 10.00-15.00

 6. Oddziały Wojewódzkie PTP w terminie do 15.02.2009r. przesyłają do Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego imienną listę uczestników Konkursu.

 7. Oddziały Wojewódzkie PTP są odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia eliminacji, a także do wyłonienia dwóch członków do  komisji konkursowej II etapu.

 8. Eliminacje w Oddziałach Wojewódzkich będą polegały na testowym sprawdzianie z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej, Zasad Etyki Polskiej Pielęgniarki,  historii zawodu  i działalności Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

 9. Egzamin testowy odbędzie się pod przewodnictwem przedstawiciela Głównej Komisji  Konkursowej, który w dniu egzaminu dostarczy do Oddziału Wojewódzkiego karty  egzaminacyjne wraz z kluczem do ich sprawdzenia.

 10. Prace zostaną komisyjnie sprawdzone, z przebiegu tego etapu zostanie sporządzony   protokół i tego samego dnia zostanie ogłoszony zwycięzca eliminacji. Wyniki testu – liczba uzyskanych punktów nie zostaną  podawane do publicznej wiadomości. Komisja Konkursowa  ogłasza jedynie nazwisko zwycięzcy II etapu.

 11. Do następnego etapu przechodzi osoba z największą liczba zdobytych punktów. W przypadku większej liczby osób z tą samą liczbą punktów, wszystkie te osoby zostają zakwalifikowane do kolejnego etapu Konkursu.

 12. Termin i miejsce III etapu zostanie podane w Komunikacie Nr 2.

 13. Koszty  przejazdu i pobytu uczestnika III  etapu pokrywają Oddziały Wojewódzkie PTP, sponsorzy lub zakłady pracy.

 14. „Pielęgniarka Roku 2008” zostanie uhonorowana pucharem przechodnim, który zostanie przekazany macierzystego zoz i który w następnym roku Konkursu zostanie przekazany kolejnemu laureatowi Konkursu.

 15. Informacje dotyczące Konkursu będą zamieszczane na stronie www. Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego www.ptp.na1.pl.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »