Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Konferencja dla pielęgniarek i położnych 14.02.2020 Drukuj Email
11.12.2019.
logo UM logo PTP


Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Oddział w Białymstoku

Koło PTP przy SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy

Koło PTP przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

Serdecznie zapraszają w dn. 14.02.2020r. na konferencję skierowaną do pielęgniarek i położnych

„Znam przepisy prawa medycznego – pracuję bezpiecznie”

 

Miejscem konferencji jest Centrum Dydaktyczno-Naukowe

Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB, ul. Szpitalna 37, Białystok

           

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 – Rejestracja uczestników

10.55 – Otwarcie konferencji, przywitanie gości – dr hab. Matylda Sierakowska,   Przewodnicząca Oddziału PTP w Białymstoku, dr Cecylia Dolińska, Przewodnicząca OIPIP w Białymstoku, dr Nadzieja Sołowiej, Przewodnicząca Koła PTP przy Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy

11.00 – Aspekty prawne stosowania przymusu bezpośredniego. Zgoda pacjenta na udzielanie  świadczeń zdrowotnych – dr Dorota Huzarska - Ryzenko, Zakład Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

11.45 – Pielęgniarka na straży praw pacjenta - Grzegorz Saj -  Dyrektor Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego, Rzecznik Praw Pacjenta

12.30 – Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki – dr Agata Panas, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przy OIPIP w Białymstoku

13.00 – Przerwa kawowa

13.30 – Przymus bezpośredni – opis przypadku – plg. lic. Maciej Krysiewicz, mgr Agata  Kulikowska, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii UMB

13.50 – Jak radzić sobie z sytuacją trudną? – relacja pielęgniarka - odbiorca świadczeń zdrowotnych – mgr Justyna Sołowiej - Chmiel, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w  Choroszczy

14.20 – Czy pielęgniarki powinny się ubezpieczać? – Leoniła Wasiluk T.U. INTER Polska S.A. Oddział Białystok

14.35 –  Dyskusja, zakończenie konferencji

14.45 – Obiad

 
następny artykuł »