Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Ilona Kawa Drukuj Email
10.04.2019.

NAZWA INNOWACJI:

 Nowoczesna długoterminowa pielęgniarska opieka nad pacjentami po zabiegach bariatrycznych.

Ilona Kawa

Od lewej: Ilona Kawa, Piotr Major, Maria Brzegowy, Agnieszka Węgiel

 

W Oddziale Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie rozpoczęcie prowadzenia odległych kontroli pacjentów bariatrycznych po zabiegach chirurgicznych laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka oraz operacji laparoskopowego wyłączenia żołądkowego wynikało ze zwiększającej się liczby zabiegów wykonywanych w naszym ośrodku oraz chęci wprowadzenia kompleksowej opieki nad pacjentem z otyłością olbrzymią, będącej kontynuacją leczenia chirurgicznego.

Celem prowadzonych kontroli jest optymalizacja uzyskanych przez pacjentów wyników/rezultatów leczenia  oraz utrwalenie przez nich nabytych wzorców zachowań w życiu codziennym/ funkcjonowaniu.

Czynnikiem motywującym do wzięcia udziału w konkursie była chęć zwrócenia uwagi na korzyści wynikające z wdrożenia długoterminowej pielęgniarskiej opieki okołooperacyjnej nad pacjentem bariatrycznym.

 

 

 

LIDER ZESPOŁU:

 Ilona Kawa - pielęgniarka

Magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego.

Absolwentka Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Od 2004 r. zatrudniona w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, II Katedra Chirurgii UJ CM

Od 2015 r. koordynator zespołu bariatrycznego oraz z—ca piel. oddziałowej Oddziału Kliniki Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

 

CZŁONKOWIE ZESPOŁU:

hab. n. med. Piotr Major, prof. UJ

lekarz, specjalista chirurgii ogólnej, w trakcie specjalizacji z chirurgii onkologicznej.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Od  czasu  studiów związany z II Katedrą Chirurgii UJ CM. Na co dzień starszy asystent w Klinice Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Inicjator rozwoju chirurgicznego leczenia otyłości w II Katedrze Chirurgii UJ CM. Od 2009 roku członek zespołu zajmującego się chirurgią bariatryczną i metaboliczną. Współautor krajowych wytycznych dotyczących chirurgicznego leczenia otyłości oraz licznych prac naukowych poświęconych tematyce chirurgii bariatrycznej opublikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach medycznych. Aktywny członek Sekcji Chirurgii Metabolicznej oraz Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich, IFSO (ang. International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders) oraz IBC (ang. International Bariatric Club).

 

 Maria Brzegowy - dietetyk

Magister żywienia człowieka, specjalista dietetyki. Absolwentka Wydziału Technologii Żywności UR w Krakowie oraz studiów podyplomowych Żywienie człowieka i opieka metaboliczna na UJ w Krakowie. Aktualnie w trakcie realizacji pracy doktorskiej w temacie wpływu diety roślinnej na parametry gospodarki wapniowej i lipidowej organizmu.

W zawodzie dietetyka od 2013 r. Na co dzień pracuje na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Szpitalu im. Stanley Dudricka w Skawinie. Koordynator ogólnopolskiego, prywatnego żywienia dojelitowego. Członek POLSPEN (Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu) oraz ESPEN (European Society for Clinical Nutrition i Metabolism). Ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej i Nowotworów Tkanek Miękkich SU w Krakowie.

 

Agnieszka Węgiel - psycholog

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, pasjonatka psychologii odżywiania i odchudzania. Autorka książki z zakresu psychodietetyki pt. „Jak nie masz w głowie, to masz w biodrach”.

Na co dzień prowadzi własną praktykę, w której pracuje z osobami z nadwagą i chorymi na otyłość nad przywróceniem właściwych relacji z jedzeniem. Prowadzi pacjentów bariatrycznych w okresie przed i pooperacyjnym.

 

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII ENDOSKOPOWEJ, METABOLICZNEJ I NOWOTWORÓW TKANEK MIĘKKICH składający się z 24 pielęgniarek pracujących na co dzień z pacjentem przed i po zabiegach chirurgicznych.

PARTNER ZEWNĘTRZNY: Stowarzyszenie Pacjentów Bariatrycznych Chirurgiczne Leczenie Otyłości

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »