Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Aldona Kubica Drukuj Email
10.04.2019.

Zakład Promocji Zdrowia w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy, powołany w październiku 2017 roku zajmuje się edukacją pacjentów hospitalizowanych w Klinice Kardiologii, realizacją programów zdrowotnych w zakresie profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych oraz koordynuje działaniami Kompleksowej Opieki Specjalistycznej po Zawale Serca. Zakładem Promocji Zdrowia kieruje Pani dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK która od 4 lat jest kierownikiem Katedry Promocji Zdrowia na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Głównym obszarem zainteresowań i badań naukowych prof. Kubicy jest edukacja terapeutyczna oraz współpraca pomiędzy pacjentem a personelem medycznym.

„Akademia pacjenta po zawale serca“ to innowacyjny projekt polegający na skoordynowanych działaniach edukacyjnych i motywacyjnych skierowanych do pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego zespołu wieńcowego oraz do ich rodzin. Wdrażana innowacja jest kontynuacją wcześniejszych badań dotyczących skuteczności edukacji zdrowotnej, gotowości do wypisu ze szpitala, funkcjonowania w chorobie przewlekłej oraz realizacji planu terapeutycznego w tej populacji. Wyniki tych badań, których owocem są liczne publikacje w renomowanych czasopismach, prowadzonych przez nasz zespół we współpracy z innymi ośrodkami w Polsce i za granicą pozwoliły zdiagnozować potrzeby, metody monitorowania i strategie działania zastosowane w projekcie „Akademia pacjenta.“

W skład zespołu projektu „Akademia Pacjenta po zawale serca” kierowanego przez prof. Aldonę Kubicę wchodzą: Agata Kosobucka – magister pielęgniarstwa, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki zatrudniona w Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK oraz w Zakładzie Promocji Zdrowia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Piotr Michalski – doktor nauk o zdrowiu, magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, specjalista w zakresie żywienia klinicznego zatrudniony w Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK oraz w Zakładzie Promocji Zdrowia Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.

Łukasz Pietrzykowski – magister pielęgniarstwa, w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki zatrudniony w Klinice Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i Katedrze Promocji Zdrowia CM UMK.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »