Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Maria Wójcik Drukuj Email
10.04.2019.
Maria Wójcik

INOWACJE ROKU 2018 W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie gdzie uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa i ukończyłam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.

Od roku 1988 pracuję w II Klinice Chirurgii SU w Krakowie. Swoją pracę rozpoczęłam w Oddziale Intensywnej Terapii, następnie pracowałam w Oddziale Chirurgii Ogólnej.

Od 2015 jestem pielęgniarką oddziałową Oddziału Klinicznego Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich, gdzie prowadzimy opiekę pielęgniarską opartą na protokole ERAS.

Protokół ERAS (enhanced recovery after surgery) – współczesna kompleksowa formuła opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia opartej na Evidence Based Medicine wspierane przez miedzynarodowe towarzystwo naukowe o nazwie The Enhanced Recovery After Surgery Society for Perioperative Care, w skrócie ERAS Society.

Celem protokołu ERAS jest zmiana formuły opieki okołooperacyjnej w taki sposób, aby zminimalizować stres metaboliczny wywołany urazem, jakim jest zabieg operacyjny.

Dzięki redukcji stresu wywołanego urazem (operacją) :

  • zmniejszamy liczbę powikłań okołooperacyjnych
  • przyspieszamy powrót pacjenta do pełnej aktywności
  • skracamy czas trwania hospitalizacji
  • poprawiamy jakość opieki świadczonej na oddziałach chirurgicznych
  • obniżamy koszty opieki zdrowotnej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »