Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Justyna Wójciga Drukuj Email
10.04.2019.
Wrocław

         Oddział VI Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu, rozlokowany jest na dwóch odcinkach w jego najstarszej części.

          Część Zespołu terapeutycznego Oddziału, odpowiedzialną za pielęgnowanie pacjentów stanowi Zespół pielęgniarsko – opiekuńczy, który tworzy 28 Pielęgniarek, Ratowniczka medyczna oraz 10 Opiekunek medycznych. Wśród pielęgniarek 5 to Specjalistki w dziedzinie Pielęgniarstwa długoterminowego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego, 1 Specjalistka w dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego oraz 2 Specjalistki w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego, 6 posiada tytuł Magistra pielęgniarstwa.

           Innowacyjność Programu zapobiegania uszkodzeniom ciała związanym z upadkami pacjentów w trakcie hospitalizacji, polega na wdrożeniu ujednoliconych, prostych i czytelnych zasad postępowania opracowanych dla zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych w Oddziale VI Chorób Wewnętrznych, Reumatologii i Geriatrii, będących beneficjentami podjętych działań, wyeliminowaniu/ograniczeniu występowania upadków pacjentów oraz dla podniesienia jakości opieki nad pacjentem. W ramach tych działań uproszczono zasady kwalifikowania pacjentów do grupy zagrożonych upadkiem z zastosowaniem autorskiej skali, rozpoczęto informowanie zagrożonych pacjentów jak zapobiegać upadkom, wzmożono nadzór nad pacjentami zakwalifikowanymi do grupy zagrożonych upadkiem, zwiększono dostęp do informacji na temat zapobiegania upadkom poprzez opracowanie i umieszczenie na korytarzach dużego formatu plakatów o treściach edukacyjnych, poproszono zatrudnioną w Szpitalu Promotorkę zdrowia                o opracowanie ulotek informacyjnych dla pacjentów oraz opiekunów.

          Działania te zaowocowały wyeliminowaniem zdarzeń niepożądanych związanych                            z uszkodzeniem ciała pacjenta spowodowanych upadkiem, zwiększyły poczucie bezpieczeństwa zarówno u pacjentów jak również   u członków Zespołu.

           Projekt został dostrzeżony i oceniony pozytywnie w trakcie audytu akredytacyjnego w czerwcu 2018 roku, spotkał się również z aprobatą Zespołów pielęgniarskich w Szpitalu, dlatego uznałyśmy, że powinnyśmy go zaprezentować na szerszym forum.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »