Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Pielęgniarstwo szansą poprawy opieki i leczenia dla pacjentów przewlekle chorych Drukuj Email
25.04.2018.

Warszawa, 25 kwietnia 2018

Odpowiadając na wyzwania w zakresie dążenia do poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych dla polskiego społeczeństwa, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie we współpracy z kluczowymi partnerami systemowymi, uruchamia Projekt "Pielęgniarstwo szansą poprawy  opieki  i leczenia  pacjentów przewlekle chorych".

W ramach Projektu planowane są różnorodne działania na rzecz poprawy sytuacji pacjentów przewlekle chorych i starszych korzystających z usług ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, poprzez zmianę  roli, kompetencji oraz zakresu  zaangażowania pielęgniarek w procesie udzielania samodzielnych świadczeń zdrowotnych.

W dotychczasowej polityce zdrowotnej nie znajdujemy skutecznych mechanizmów gwarantujących rozwój pielęgniarstwa i wzmocnienie pozycji pielęgniarek jako samodzielnego świadczeniodawcy, dlatego rozpoczynamy naszą inicjatywę projektową, której pierwszym etapem będzie cykl konferencji poświęconych wypracowaniu propozycji zmian w zakresie  priorytetowych obszarów systemu opieki zdrowotnej.

  1. Pielęgniarki liderami zmian w podstawowej opiece zdrowotnej – 26 kwietnia 2018 r., Rzeszów,  Program Konferencji

  2. Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym – 29 maja 2018 r. Warszawa,  Program Konferencji

  3. Pielęgniarka koordynatorem edukacji w zdrowiu i chorobie. Inauguracja projektu odbędzie się w dniu 29 maja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie i będzie połączona z  Konferencją pt. „Pielęgniarki liderami zmian w opiece nad pacjentem przewlekle chorym”, której współorganizatorem jest Ministerstwo Zdrowia.

  4. Harmonogram wydarzeń w ramach Projektu będzie dostępny na stronie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Zapraszamy do współpracy partnerów naukowych, organizacje i stowarzyszenia zawodowe ale przede wszystkim organizacje reprezentujące pacjentów.

W imieniu Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

Linki:

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »