Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

LETNIA SZKOŁA DLA PIELĘGNIAREK PTP Supraśl 2008 Drukuj Email
16.08.2008.

To już kolejne wakacje (od 1993r.), podczas których pielęgniarki praktykujące, nauczyciele akademiccy mieli możliwość wykorzystania czasu wolnego w lipcu i sierpniu na wypoczynek połączony z warsztatami naukowymi.

 

Zorganizowano warsztaty z zakresu „Badań naukowych w pielęgniarstwie” i „Badania fizykalnego”. Dzięki porozumieniu z obecnym Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku warsztaty organizowane są od wielu lat w Supraślu, urokliwym miejscu Podlasia.
Podczas 40 godzin zajęć warsztatowych „Badania naukowe w pielęgniarstwie” (27.07. – 01.08.2008) ich uczestnicy, poznali m.in. podstawowe zasady badań naukowych, niezbędną do planowania własnej ścieżki kariery i rozwoju pielęgniarstwa, jako nauki.

Tematyka warsztatów obejmowała:

 • Charakterystyka poznania naukowego (prawidłowości nauki, wyjaśnienia naukowe ich rodzaje); Etapy badań naukowych (faza koncepcyjna [przygotowawcza] i zasadnicza);
 • Określenie przedmiotu badań;
 • Formułowanie tematu, celu, problemów i hipotez badawczych – poprawność metodologiczna, logiczna i merytoryczna;
 • Dobór metod i technik badawczych ( kryteria wyboru);
 • Zmienne i wskaźniki w badaniach naukowych;
 • Konstrukcja autorskiego narzędzia badawczego;
 • Badania pilotażowe – zasadność i cele;
 • Analiza statystyczna materiału badawczego – dobór metod statystycznych i warunki ich stosowania);
 • Analiza ilościowa i jakościowa materiału empirycznego;
 • Publikacja wyników badań.

Wiele z pielęgniarek ma możliwość uzyskania stopnia doktora w innych dziedzinach, ale dalszy rozwój uniemożliwia im brak podstawowego wykształcenia kierunkowego. Stąd konieczne jest dobre przemyślenie i rozwaga w planowaniu własnej ścieżki rozwoju.


Dziękuję prof. Irenie Wrońskiej oraz dr Zofii Kostrzanowskiej za przeprowadzenie warsztatów. Szczególne podziękowania w imieniu ZG PTP składam dla Wykładowców za przekazanie należnego za warsztaty wynagrodzenia na rzecz PTP.

Bardzo dziękuję.

 Na kolejnych warsztatach 3-8 sierpnia 2008r. uczestnicy doskonalili umiejętności z zakresu wykonywania badania fizykalnego tj.:

 • zbieranie wywiadu techniką OLD CARD oglądanie, osłuchiwanie, opukiwanie poszczególnych układów i narządów celem rozpoznania nieprawidłowości, które umożliwią wczesny kontakt z lekarzem i diagnostykę.

Tematyka poszczególnych zajęć to m. in.:

 • Kompleksowe badanie: klatki piersiowej i płuc, układu sercowo-naczyniowego, układu kostno-mięśniowego, jamy brzusznej i układ moczowo-płciowego;
 • Badanie piersi;
 • Badanie skóry, włosów i paznokci- kolejność badania;
 • Badanie głowy, oka, ucha, nosa, gardła i szyi- opis prawidłowych i nieprawidłowych cech badania;
 • Badanie neurologiczne.

Do tej edycji warszatów wprowadzono również elementy oceny Stanów zagrożenia życia i pierwszej pomocy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, ponieważ zalecenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy zmieniają się, a na co dzień trudna jest nam je śledzić, stąd możliwość skorzystania z takiego szkolenia jest bardzo istotna.

Najwięcej emocji towarzyszyło części egzaminacyjnej, którą udało się zakończyć wynikiem pozytywnym. Dziękuję wykładowcom dr Ewie Borowiak z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wiceprzewodniczącej Oddziału PTP w Łodzi oraz mgr Władysławowi Grabowskiemu z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku za udostępnienie swojego wakacyjnego czasu do dyspozycji uczestników warsztatów.
Serdeczne podziękowania składam również prof. Elżbiecie Krajewskiej – Kułak z Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za udostępnienie sprzętu multimedialnego i fantomów do wykonywania badania fizykalnego.


Pamiętajmy, iż wykorzystywanie umiejętności wykonywania badania fizykalnego w praktyce może się bardzo przysłużyć m.in. do obniżenie kosztów leczenia naszych pacjentów. Truizmem jest, bowiem twierdzenie, iż wczesna faza rozpoznania nieprawidłowości to oszczędności ekonomiczne dla ubezpieczyciela. Mamy nadzieję, iż poszerzone umiejętności znajdą zastosowanie nie tylko wśród członków rodzin naszych koleżanek, ale również w stosunku do naszych podopiecznych, aby ustrzec ich przed zagrożeniem zdrowia, a czasem i życia.


Ważnym elementem jest wykazanie, iż wykonywania badania fizykalnego przez pielęgniarki to nie element diagnozy lekarskiej, lecz uświadomienie pacjentom, iż wykryto nieprawidłowość, która wymaga konsultacji lekarskiej.
Uczestnicy warsztatów mieli także okazję zapoznać się z nowoczesnym sprzętem do podnoszenia i przemieszczania pacjentów Firmy ArjoHuntleigh – przedstawiciel Firmy Pan zademonstrował bezpieczne techniki przemieszczania pacjentów. Choć przepisy BHP oraz dokumenty prawne regulują tę kwestię w zakresie pracy pielęgniarek w szpitalach to nadal obserwujemy zatrważające zjawisko dźwigania i przemieszczania pacjentów „ponad siły” co skutkuje nie tylko zagrożeniem zdrowia pielęgniarek, ale przede wszystkim pacjentów. Wbrew stereotypom wyposażenie oddziału w taki sprzęt nie jest kosztowne a podnośniki stacjonarne można zastąpić podwieszanymi, które mogą być dostępne w każdej chwili i być do dyspozycji personelu.


Warsztaty zakończone zostały wykładem mgr D Kilańskiej – przewodniczącej ZG PTP, która przedstawiła informacje dotyczące najważniejszych działań organizacji pielęgniarskich dla pielęgniarstwa. Poinformowała o ostatnich projektach PTP i zaprosiła na przyszły rok na warsztaty i na konferencję dotycząca Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej 28-30.09.2009r.

 

      
    

 

 

Warszawa 10 SIERPIEŃ  2008

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »