Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Rachela Hutner 1909 - 2008 Drukuj Email
24.07.2008.

HunterW dniu 23 lipca 2008r. odeszła Nestorka zawodu Pani Rachela Hutner.

 


Pani R. Hutner ur. się w 1909r w Warszawie. W 1921r. rozpoczęła studia na Wydziale Przyrodniczym UW. W 1937r. ukończyła Szkołę Pielęgniarstwa. Zetknięcie z chorymi w trakcie praktyk szkolnych, a potem rocznej samodzielnej pracy zawodowej dało jej odczucie jak ważną rolę spełnia pielęgniarka. Odczuwała „głód wiedzy” i pragnęła wzbogacać swe umiejętności. W tym celu w 1938r. uzyskała stypendium i wyjechała do Wielkiej Brytanii zapoznać się z tamtejszym pielęgniarstwem. Pracowała w szpitalu w Londynie na różnych oddziałach. W 1939r. ukończyła Królewski Instytut Pielęgniarstwa. Wybuch wojny spowodował, iż zdecydowała sie pozostać czasowo w Wielkiej Brytanii i tam podjęła pracę w pielęgniarstwie. Uzyskała też następne stypendium do USA gdzie w latach 1946-1947 ukończyła Wydział Pedagogiczny w Wayne University w Detroit. Do kraju wróciła w 1948r i rozpoczęła pracę w Ministerstwie Zdrowia uczestnicząc w pracach nad szybkim przygotowaniem brakujących kadr medycznych. Dostrzegała, jak ważną rolę spełniają nauczycielki pielęgniarstwa a jednocześnie widziała iż do tej roli nie maja odpowiedniego przygotowania. Wychodząc na przeciw ich potrzebom zorganizowała Ośrodek Kształcenia Instruktorek Pielęgniarstwa i rozpoczęła prowadzenie kilkumiesięcznych kursów dla instruktorek. Jednocześnie przygotowywała koncepcję powołania do życia Ośrodka Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych. Udało się jej zrealizować swój pomysł w 1961r W następnych latach powołanych zostało 14 filii tego Ośrodka dzięki czemu wiele nauczycielek mogło uzyskiwać przygotowanie do pracy pedagogicznej. Instytucja ta przechodziła różne przekształcenia najpierw w Studium Nauczycielskie Średnich Szkół Medycznych a następnie w Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Medycznych którym kierowała do przejścia na emeryturę. Była rzeczniczką utworzenia wyższych studiów dla pielęgniarek. Współdziałała z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim w pracach przygotowawczych do jego uruchomienia w Lublinie. Przez 7 lat wykładała na Wydziale Pielęgniarskim przedmiot organizacja i zarządzanie w pielęgniarstwie Wykładała też na międzynarodowych kursach dla lekarzy i pielęgniarek organizowanych przez Światową Organizację Zdrowia. ü Była inicjatorką przeprowadzenia pierwszych badań w zakresie organizacji pracy pielęgniarek.ü Była twórczym redaktorem dwóch podręczników dla pielęgniarekü Była przez wiele lat ekspertem ds. pielęgniarstwa w Europejskim Biurze WHO. W ciągu dwóch kadencji była członkiem Komisji Przyjęć w Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek. Była współzałożycielką Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, w którym przez wiele lat aktywnie działała Trzeba podkreślić, iż miała bardzo wyrazistą osobowość przejawiającą się w konsekwencji działania , twórczym myśleniu dostrzeganiu ważkich dla zawodu spraw i umiejętnością realizowania swych zamierzeń. Cechowała ją wysoka kultura współpracy i współdziałania, umiejętność przekonywania i budzenia w swych słuchaczach chęci do rozwoju własnej osobowości i dbałości o dalszy rozwój zawodu. 

Współpracowała z Instytutem Czerwonego Krzyża w Genewie. Przez wiele lat była doradcą  Światowej Organizacji Zdrowia doSpraw Pielęgniarstwa. Za pracę zawodową i społeczną uzyskała szereg nagród i odznaczeń z których najważniejsze to: Medal im. Florance Nightingale - 12 maja 1995r., Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złotą odznakę PTP. Za wkład w rozwój wyższej uczelni dla pielęgniarek otrzymała (w 1995r) tytuł doctora honoris causa w AM w Lublinie.

 

  

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »