Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

II FORUM DYSKUSYJNO NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE pt. Lider w praktyce pielęgniarskiej Drukuj Email
19.05.2015.
II FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWA

W dniu 13 maja 2015 w Lublinie odbyło się II FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWA, którego organizatorami byli Zarząd Koła PTP przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Pracowania Pielęgniarstwa Środowiskowego Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tematem wiodącym II Forum była problematyka przywództwa czyli „Lider w praktyce pielęgniarskiej”. Tegoroczne Forum zgromadziło liczną grupę (około 150 osób) pielęgniarek praktyków, nauczycieli i naukowców oraz przedstawicieli samorządów zawodowych pielęgniarek.

W sesji Inauguracyjnej Prof. Dr hab. Maria Kózka, Prodziekan Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Kraków zaprezentowała wykład „Pielęgniarka jako lider w opiece i zmianach systemu opieki zdrowotnej”. Natomiast Dr hab. Ludmiła Marcinowicz, Wydział Nauk o Zdrowiu UM, Białystok w swoim wystąpieniu przedstawiła „Oczekiwane kompetencje i zachowania lidera w pielęgniarstwie”. Duże zainteresowanie uczestnicy Forum przejawiali sesją tematyczną, w której Mgr Urszula Polska prezentowała swoje doświadczenia z praktyki pielęgniarskiej jako Advanced Nurse Practitioner (ANP) w specjalizacji dorośli ‑ geriatria w Stanach Zjednoczonych w prezentacji pt. Lider zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej w USA.

W części trzeciej spotkania w panelu Eksperckim w temacie przewodnim FORUM wypowiadali się eksperci w osobach: Prof. dr hab. Maria Kózka, Prodziekan Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM Kraków; Prof. dr hab. Anna Ksykiewicz –Dorota, Prodziekan Wydział Nauk o Zdrowiu UM Lublin, Dr hab. Ludmiła Marcinowicz, Wydział Nauk o Zdrowiu UM, Białystok oraz Dr n. zdr. Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego PTP, Warszawa. Zarówno eksperci jak i dyskutanci zgodni byli co do znaczenia roli lidera/ów w rozwoju współczesnego pielęgniarstwa. Równolegle do obrad FORUM odbywała się także sesja plakatowa pt. „Pielęgniarka – lider w praktyce zawodowej”, w której uczestnicy prezentowali doniesienia naukowe.

Owocne obrady FORUM zakończyła dr hab. Barbara Ślusarska podsumowując ich przebieg, dziękując wszystkim uczestnikom za współtworzenie atmosfery spotkania oraz przekazując zaproszenie na III FORUM DYSKUSYJNE w Lublinie.

II FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWA
II FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWA
II FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWA
II FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWAII FORUM DYSKUSYJNO- NAUKOWE PIELĘGNIARSTWA  
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »