Polecamy
wmpp

http://www.ptp.na1.pl/images//50%20lat%20ptp%20przewodnicz%B1ce.bmp

Najnowsze
Sonda
Czy popierasz akcję "Tylko mój brat mówi do mnie 'siostro'"?
 
Czy przeszkadza Ci gdy pacjent zwraca się do Ciebie "siostro"?
 
Odwiedziny

Stanowisko PTP w sprawie protestów pielęgniarskich Drukuj Email
18.06.2008.
 

 

 

 Stanowisko PTP w sprawie protestów pielęgniarskich 

Uznajemy wszelkie, uzasadnione formy protestu zmierzające do poprawy warunków pracy i bytu pielęgniarek i położnych z wyjątkiem strajku z opuszczeniem chorego, pozbawieniem go opieki i narażeniem na niebezpieczeństwo. Tę formę protestu traktujemy jako niezgodną z etyką pielęgniarską. 

Tło: Pielęgniarki mają prawo do bezpiecznego środowiska pracy, które gwarantuje bezpieczne wykonywanie zadań dla bezpieczeństwa pacjentów. Badania naukowe wykazały związek między „Przyjaznym środowiskiem pracy”, a satysfakcja zawodową pielęgniarek. Im większa satysfakcja zawodowa pielęgniarek tym większa satysfakcja pacjentów ze świadczonej opieki.

„Przyjazne środowisko pracy” wg Międzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) charakteryzuje się:polityką kadrową opartą na zatrudnianiu, ale i utrzymywaniu kadry pielęgniarskiej; strategią ustawiczne edukacji- kształcenia podyplomowego jako przejawu awansowania pracownika; odpowiednim, w stosunku do wykonywanej pracy, wynagradzaniem pracownika; wypracowaną strategią motywowania i wynagradzania pracowników; wystarczającym zaopatrzeniem i wyposażeniem w sprzęt umożliwiający bezpieczne wykonywanie zadań; oraz gwarantowanym bezpieczeństwem wykonywania pracy".

Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych oraz przyjaznych warunków pracy, umożliwiających bezpieczne wykonywanie zadań i zadowolenie z wykonywanej pracy. 

Pielęgniarki/położne potrzebują właściwego środowiska pracy dla odpowiedniej jakości pracy;

Brak ludzi, zasobów i/lub odpowiednich struktur mogą powodować konflikt między zawodową odpowiedzialnością pielęgniarek A MOŻLIWOŚCIĄ odpowiedniego zabezpieczenia właściwej opieki nad pacjentem. Model Kristens’a (1999) dla społecznego  i psychicznego dobrostanu - 6 kategorii stresorów w relacji – jednostka lub organizacja.:

  1. odpowiednia liczba osób (zasobów ludzkich) – ich brak powoduje m.in. napięcia w pracy;
  2. wysoki poziom przewidywalności dla zagwarantowania bezpieczeństwa w miejscu pracy ;
  3. dobre społeczne wsparcie od kolegów, od zarządzających oraz dostęp do edukacji permanentnej i możliwości zawodowego rozwoju; 
  4.  Ważna społecznie praca - zawodowa tożsamość;
  5. Wysoki poziom oddziaływania – autonomia zawodu, przywództwo;
  6. Równowaga pomiędzy wkładem pracy a nagradzaniem (wynagrodzenie, uznanie, nagradzanie);

 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie popiera: 

Strategię Komisji Europejskiej przyjętą 21 lutego 2007r. „Wzrost jakości i produktywności w pracy: Środowiskowa Strategia 2007-2012 zdrowie i bezpieczeństwo w pracy” („Improving quality and productivity at work:Community strategy 2007-2012 on health and safety at work”   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_0062en01.pdf) jak również  wszelkie działania mające na celu poprawę środowiska pracy pielęgniarek podejmowane przez krajowe organizacje pielęgniarskie jak również na szczeblu międzynarodowym przez EFN, ICN, WHO, ILO.

PTP poleca publikację ICN: Odpowiednia obsada pielęgniarek ratuje życie pacjentów; www.ptp.na1.pl 2007  Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem w pracy.

Program dla pielęgniarek. ICN 2007, PTP 2007  http://www.ptp.na1.pl/pliki/pdf/ICN_zdrowie_i_bezp.pdf

                                                                                                                                              9 maj 2008

Polskie Towarzystwo PielęgniarskieZarząd Główny

Al. Reymonta 8 lok 12tel/fax +48 (22) 663 63 45;

  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć www.ptp.na1.pl

osoba do kontaktu: Dorota Kilańska przewodnicząca ZGPTP

email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »